Nieuws

Coronatijd: nieuwe kansen voor lokale samenwerking met sociaal domein

Buurtsportcoaches en hun teamleiders hebben bij de start van de ‘intelligente lockdown’ half maart onder hoge tijdsdruk nieuwe programmeringen en activiteiten ontwikkeld en aangeboden voor uiteenlopende doelgroepen. Toen eind april de sport weer geleidelijk ‘open’ ging, stonden zij alweer klaar om sportclubs te ondersteunen. Lees meer >

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies de opdracht gegeven deze zomer vraaggesprekken te houden met jongeren die arm opgroeien en die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen. Lees meer >

Resultaten behoeftepeiling digitale LAB-bijeenkomsten

Eind juni vonden de online bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties in het kader van de Landelijke Academies Buurtsportcoaches (LAB) plaats. In deze bijeenkomsten zijn verdiepende dialogen gevoerd, waarin de resultaten van de behoeftepeiling voor bij- en nascholing onder buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers zijn besproken om tot een verdere uitwerking te komen. Lees meer >

Buurtsportcoach Kompas geeft inzicht voor effectiever sportbeleid

Het ministerie van VWS heeft een opdracht tot de ontwikkeling van een Monitortool Buurtsportcoaches gegund aan de combinatie Team Sportservice en Techonomy B.V.. Met het Buurtsportcoach Kompas, zoals deze monitoringstool gaat heten, kunnen buurtsportcoaches op verschillende niveaus gegevens verzamelen over hun werk. Lees meer >

Inspirerend webinar geeft mooie inzichten

Op donderdag 25 juni werd ons webinar ‘Hoe kan je als buurtsport- of cultuurcoach de doelgroep ouderen goed bedienen?’ gelanceerd. Ruim 60 geïnteresseerden volgden dit webinar live, waar ook goed gebruik werd gemaakt van onze chatfunctie. Lees meer >

Ruim de helft van de basisschoolleerlingen heeft vanwege coronamaatregelen drie maanden geen gymles gehad

Van half maart tot 11 mei waren basisscholen dicht vanwege de coronamaatregelen. Ook na de gedeeltelijke openstelling in de periode van 11 mei tot en met 7 juni heeft 58% van de basisschoolleerlingen volgens de ouders geen gymles op school gehad. Lees meer >

OPROEP voor buurtsportcoaches -Europees ‘leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie in ontwikkeling!

Dat lichamelijk actief zijn veel voordelen heeft, weten we natuurlijk al langer. Nu wordt met ondersteuning van de Europese Unie een ‘Leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie opgericht en ontwikkeld. Het doel is om sport- en leefstijl-organisaties, professionals, vrijwilligers, maar ook geïnteresseerde consumenten, kennis en hulpmiddelen aan te reiken en meer inzicht te geven over de preventieve en gezondheid bevorderende voordelen van lichamelijke activiteit, gezond eten, mentale fitheid en een gezonde levensstijl. Helemaal in deze gekke coronatijd is het belangrijk om de voordelen van bewegen te benadrukken. Lees meer >

Webinars Ouderen en Ondernemerschap

Zo vlak voor de zomer willen we je als buurtsportcoach/cultuurcoach graag nog een boost aan inspiratie meegeven. Daarom hebben we twee webinars voor jou in de planning staan. Lees meer >

Start tweede tranche clubkadercoaching (Community of Practice)

Clubkadercoaching! Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Maakt jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau al werk van clubkadercoaching? Meld je dan aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF! Lees meer >

Houd de ouderen in jouw wijk of gemeente in beweging!

Steeds meer wordt duidelijk dat fit zijn toch echt heel belangrijk is, bijvoorbeeld om je weerstand op peil te houden. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen die nu extra veel thuis zijn. In de zomermaanden ligt bovendien het meeste sport- en beweegaanbod stil. Hoe kun je dan als buurtsportcoach de ouderen in jouw wijk of gemeente ondersteunen om actief te blijven, in en om het huis? Lees meer >