Nieuws

Uitnodiging werkconferenties Clubkadercoaching

Clubkadercoaching is een belangrijk speerpunt in het Nationaal Sportakkoord. Inmiddels hebben meer dan 140 gemeenten serieuze interesse in clubkadercoaching. NOC*NSF, VSG en VWS organiseren in maart vier werkconferenties over clubkadercoaching voor contactpersonen van gemeenten, sportservicebureaus en sportbonden. Lees meer >

Jongeren en bewegen in corona-tijd

Wat is de impact van corona voor hen en waarom is sport en bewegen juist nu belangrijk? Lees meer >

Online Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

In het voorjaar van 2021 zullen wij de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aan gaan bieden. Dit keer doen we dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties. Lees meer >

Organiseer ook een voorronde voor het NK Stoepranden in jouw plaats!

Jantje Beton organiseert in 2021 voor de 5e keer het NK Stoepranden. Zij organiseren het NK Stoepranden omdat zij spelen, bewegen en ontmoeten in zoveel mogelijk buurten in Nederland willen stimuleren. Lees meer >

Weet jij hoe we VMBO leerlingen meer kunnen laten sporten?

Bij ZonMw willen ze dat graag onderzoeken. Zij zoeken tussen de 20 en 30 deelnemers die mee willen denken over hoe jongeren (met name uit het VMBO onderwijs) te motiveren meer te sporten. Werk jij bijvoorbeeld als VMBO-docent, buurtsportcoach, ouder of heb je gewoon passie voor sport en jongeren? Meld je vóór 9 maart, 14.00 uur aan via de ZonMw website (link onderaan dit bericht). Lees meer >

Sportimpuls – resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt

De drijvende krachten achter de Sportimpulsprojecten zijn de mensen uit de praktijk. Van sporttrainers tot welzijnswerkers en van buurtsportcoaches tot pedagogisch medewerkers. Zij hebben jong en oud letterlijk en figuurlijk in beweging gekregen. Lees meer >

De VitaliteitSpelen brengt kwetsbare ouderen in beweging

Zorgcentra en gemeenten in actie voor beweegstimulering bewoners en omwonenden. Lees meer >

Nieuw carrièrepad voor de buurtsportcoach!

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid enz.). Daarnaast speelt de buurtsportcoach ook een steeds grotere rol bij het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Lees meer >

Buurtsportcoach neemt de eerstelijnszorg werk uit handen

De eerstelijnszorg krijgt steeds meer te maken met de begeleiding van patiënten naar een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Vaak hebben deze patiënten ondersteuning nodig bij de stap naar meer beweging. Een taak die soms verder gaat dan de mogelijkheden van de zorgverlener. De buurtsportcoach, die zorg en sport verbindt, biedt uitkomst. Lees meer >

Uitnodiging online infobijeenkomst Nationale Diabetes Challenge 2021

De Nationale Diabetes Challenge 2021 gaat in mei van start! Kom met jouw wijk in beweging, ga op zoek naar samenwerkingspartners en begin met de organisatie van de wekelijkse wandelingen, waarvoor je ook deelnemers zal werven. Lees meer >