Nieuws

Cultuurcoaches in Caribisch gebied

Vanuit OCW zijn middelen beschikbaar gesteld voor de onmiddellijke inzet van zes cultuurcoaches in het Caribisch deel van Nederland, verspreid over de bijzondere gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba. De eilanden hebben elk nagedacht over welk profiel van een cultuurcoach voor hen het meest relevant is, en de wervingsprocedure vindt op dit moment plaats. Lees meer >

Praktische tips rond valpreventie

Hoe zet je een ketenaanpak valpreventie op? En hoe zorg je dat die aanpak past bij de wensen en behoeften van senioren voor wie dit bedoeld is? De tipkaart valpreventie biedt handvatten voor de lokale organisatie, met specifieke aandacht voor de rol van en verbinding met structureel sport- en beweegaanbod. Lees meer >

Trainingscheck Veelzijdig Bewegen

Met de Trainingscheck Veelzijdig Bewegen ontdek je hoe veelzijdig jouw trainingen zijn en krijg je tips om sporters een brede motorische basis te bieden. Want kinderen met een brede motorische basis vinden sporten en bewegen vaak leuker, bewegen meer en zijn over het algemeen fitter; een positieve spiraal van meedoen. Lees meer >

Week van de Motoriek

Wist je dat Kenniscentrum Sport & Bewegen van 6 tot en met 9 november de Week van de Motoriek organiseert? Veel buurtsportcoaches hebben zich al aangemeld en ook jij bent van harte welkom! Lees meer >

Mensen met een lage sociaaleconomische status

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten deelnemen. Maar mensen met een lage SES worden weinig betrokken bij het maken van plannen rondom sport en bewegen voor hun eigen groep. Waar dat wel gebeurt, heeft het toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Lees meer >

Videoserie: Deel 1 van 3 - Armoede en sport: ‘Ik had er geen ruimte voor in m’n hoofd’

Steeds meer mensen leven in armoede. Dat maakt het voor professionals, zoals buurtsportcoaches, nog belangrijker te weten wat er achter de voordeur speelt. Lees meer >

Handreiking: Stimuleren van meer en beter bewegen voor school en omgeving

Er liggen talloze kansen om, naast regulier bewegingsonderwijs, meer bewegen op en rondom school te implementeren. Dit vraagt de inzet van een brede en structurele samenwerking zowel binnen de school als buiten de school. Lees meer >

Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?

Vijf vragen over vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties Lees meer >

Beweegaanbod voor iedereen dankzij Buurtsportcoach

Veel zorgverleners zijn nog niet bekend met de mogelijkheid die de Buurtsportcoach biedt. Hier delen we het verhaal van Dorien Vrolijks, een Buurtsportcoach in de gemeente Heumen die vertelt hoe ze patiënten zoals meneer Houben (72), die door zijn MDL-arts Tanya Bisseling (Radboudumc) is verwezen via Beter Verwijs, begeleidt en helpt bij het vinden van passend beweegaanbod. Het platform biedt patiënten de mogelijkheid om na aanmelding door hun zorgverleners te kiezen voor onder andere de Buurtsportcoach. Lees meer >

Video: effecten van sport en bewegen op mentale gezondheid

Bewegen is goed voor ons lichaam én ons hoofd: bewegen maakt je fitter, het verbetert je conditie en zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit. Benieuwd hoe dat werkt? Lees meer >