Nieuws

Volwassenenfonds Sport & Cultuur officieel gelanceerd

Vorige week is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur officieel gelanceerd. Het fonds moet het voor gemeenten gemakkelijker maken om de circa 1 miljoen volwassenen die in Nederland onder of rond het bestaansminimum leven, mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. Dit initiatief is ontstaan uit en met de steun van de Alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen'. De ervaringen in een aantal eerste pilotgemeenten zijn hoopgevend en ook de timing lijkt goed te zijn, nu nagenoeg elke gemeente dankzij sportakkoorden ruimte heeft voor nieuwe initiatieven en nieuwe energie. Lees meer >

Wat werkt bij aanpak eenzaamheid

In dit dossier verzamelt Movisie kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee wil ze overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid. Lees meer >

Gorinchem Sportgemeente 2019

De gemeente Gorinchem is uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar 2019. Maar wat is hun geheim? Zoals ze zelf zeggen: ‘Gorinchem Beweegt’ heeft zijn succes te danken aan ‘De kracht van samen’. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties 2020

Ook in het voorjaar van 2020 organiseert VSG weer regionale bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties. Van maart tot en met juni kun je deelnemen aan één van de bijeenkomsten bij jou in de regio. Lees meer >

Buurtsportcoaches, denk mee en laat je stem gelden!

Dagelijks maak je als buurtsportcoach impact. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen met ruim 5800 collega's in het land. Door je aan te sluiten bij het netwerk van Wij Buurtsportcoaches brengen wij alle impact bij elkaar. Samen weten en kunnen we tenslotte meer. Wij Buurtsportcoaches wil zowel op landelijk als regionaal niveau buurtsportcoaches samen brengen om kennis en expertise te delen. Lees meer >

'Ik neem je mee' laat nóg meer mensen van sporten en bewegen genieten

Genieten van sporten en bewegen, dat is voor iedereen mogelijk. Met 'Ik neem je mee' willen we het voor die mensen, die een steuntje in de rug daarbij nodig hebben, gemakkelijker maken om dat ook te beleven. Door de steun van een sportieve ambassadeur. Lees meer >

Lekker sporten met een beperking

De achtjarige Dean is bijna blind. Zijn lievelingssport is judo en hij steekt niet onder stoelen of banken wat hij wil bereiken in deze sport; paralympisch kampioen worden. Hoewel hij visueel beperkt is, oefent hij zijn heup- of schouderworpen gewoon met kinderen die wel kunnen zien. Geen probleem volgens Dean. Zijn tip voor andere kinderen met een beperking: iedereen kan op deze sport. Lees meer >

Webinar 9 april: thema ouderen

In verband met de laatste ontwikkelingen met het coronavirus zijn de opnames voor het webinar uitgesteld. Lees meer >

Samen cultuurmaken verbreden

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en draag jij bij aan cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt hiervoor. Deze is bedoeld om te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie.  Lees meer >

Neem deel aan het panel BSC van Mulier Instituut

Mulier Instituut voert jaarlijks onderzoek uit naar de verantwoording van de gelden die aan gemeenten verstrekt worden voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast doet zij verdiepend onderzoek met behulp van panels. Mulier Instituut is op zoek naar buurtsport- en cultuurcoaches die hieraan deel willen nemen. Lees meer >