Nieuws

Nieuwe online leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl

Sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen, zowel beleidsmatig als maatschappelijk. Dit onderschrijft het onlangs verschenen ‘Brancherapport sport en bewegen in de openbare ruimte’, onder redactie van Prins, Hoekman en van der Poel (2021). Lees meer >

Herziene Code Goed Sportbestuur gelanceerd

De Code Goed Sportbestuur is na vijftien jaar geactualiseerd. Tijdens een hybride lanceerbijeenkomst in het Arnhemse Musis Sacrum werd de herziene Code woensdag officieel in gebruik genomen. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. In de nieuwe code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Lees meer >

Een brede motorische ontwikkeling van belang voor ieder kind!

Een Brede Motorische Ontwikkeling (BMO) is goed voor kinderen; dat blijkt uit de literatuur. Vanaf de Week van de Motoriek (1-5 november) lanceren de KNVB, KNHB, Nevobo en KNGU in samenwerking met Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en de Hanzehogeschool Groningen diverse tools voor professionals en vrijwilligers. Lees meer >

Lancering infrastructuur programma LAB

Binnen het programma LAB werken we onder andere aan een infrastructuur waarbinnen stakeholders met elkaar samenwerken om relevant bijscholingsaanbod te ontsluiten. Lees meer >

Buurtsportcoaches zetten steeds meer in op duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten. Lees meer >

Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs PO

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang niet iedere school dit. Lees meer >

Terugblik Sportief Verbinden tijdens TeamNL Olympic Festival en input voor de Sportagenda

Op het Olympic Festival, dat plaats vond in Scheveningen tijdens de Olympische Spelen, was naast de prestaties van TeamNL in Tokio en het zelf beleven en ervaren van de sport, ook veel aandacht voor de toekomst en professionalisering van de sport- en beweegsector. Lees meer >

Coronacrisis beperkt sport- en beweegstimulering door Buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers uit april 2021. Lees meer >

De Week van de Motoriek al in je agenda gezet?

Alle professionals die zich inspannen voor meer en vaardiger sporten en bewegen opgelet! De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. Lees meer >

Kennisevent esports, gaming en gamification: Hét kennisevent voor de sport- en beweegprofessional!

Op dinsdag 12 oktober wordt op Papendal het eerste Kennisevent esports, gaming en gamification (EGG) georganiseerd. Een unieke samenwerking tussen Kenniscentrum Sport & Bewegen, provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie en EsportsX. Gezien de deskundige line-up met experts uit de wetenschap en praktijk belooft het een inspirerende dag te worden. Lees meer >