Nieuws

Grote bereidheid onder sportverenigingen om mensen met een beperking welkom te heten

Ongeveer drie kwart van de sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging (74%). De bereidheid en mate waarin verenigingen de mogelijkheid zien om (meer) mensen met een beperking welkom te heten in de vereniging verschilt per specifieke beperking van 26 procent voor mensen met psychische problemen tot 56 procent voor mensen met een auditieve beperking. Lees meer >

Subsidie voor de sportende VMBO-jeugd

ZonMw nodigt onderzoekers en praktijkpartners met affiniteit met het onderwerp 'sportende vmbo-jeugd' uit voor deelname aan een sandpit procedure, welke leidt tot vernieuwend en multidisciplinair onderzoek naar sportende vmbo-jeugd. Lees meer >

Terugblik op de online werkbijeenkomst Sportimpuls

Op dinsdag 10 november j.l. vond – in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Rotterdam Sportsupport – de online werkbijeenkomst Sportimpuls plaats. Deze stond volledig in het teken van het werven van de doelgroep jeugd die in lage inkomensbuurten opgroeit en/of overgewicht heeft en de borging van specifieke (Sportimpuls) projecten. Lees meer >

Terugblik en ervaringen rol buurtsportcoaches in hostcity’s Nationale Sportweek 2020

In september 2020 vond de NOC*NSF Nationale Sportweek plaats. Dit jaar zorgde corona voor aanpassingen in het programma, maar ondanks deze maatregelen kon jong en oud aan vele activiteiten deelnemen. In dit artikel blikken de buurtsportcoaches uit Emmen, Eindhoven en Nieuwegein terug op hun Nationale Sportweek. Lees meer >

Inclusief Sporten en Bewegen: een update

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Daarnaast is het beweegprogramma 'Ik neem je mee' van start gegaan. Een update van beide programma's lees je in dit artikel. Lees meer >

Terugblik Nationale Kennisdag 2020

Op donderdag 10 december vond de jaarlijkse Nationale Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties plaats. Dit jaar voor het eerst digitaal, vanwege de coronamaatrelgeen. Ondanks dat we niet fysiek bij elkaar konden zijn was de Kennisdag een groot succes met 200 deelnemers. Lees meer >

Nederland in lockdown

Op maandag 14 december heeft het kabinet opnieuw een verzwaring van de coronamaatregelen afgekondigd. Tot 19 januari 2021 zijn onder meer scholen, kinderopvang en binnensportfaciliteiten gesloten en gelden voor buitensport ook verscherpte maatregelen. Lees meer >

Inspiratie: factsheet aanbod voor ouderen

Sport, bewegen en cultuurparticipatie zijn altijd al belangrijk, maar in tijden van corona nog veel belangrijker geworden. Niet alleen bevordert het de (mentale) gezondheid, het gaat ook het gevoel van eenzaamheid tegen. Lees meer >

Sharon de Witte, Buurtsportcoach van het jaar 2020

Sharon de Witte heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar 2020’ ontvangen. Zij verwierf 55% van de stemmen, uitgebracht door het publiek en collega buurtsportcoaches uit heel het land. Dit jaar was het thema van de prijs creativiteit en improvisatievermogen tijdens de periode van COVID-19. Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Onderwijs is uit!

Met gepaste trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten het magazine ‘BUURTSPORTCOACH. Onderwijs’. Het is alweer de zesde editie van deze serie! De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach in relatie tot het onderwijs. Het biedt inzicht in wat er op lokaal gebied gebeurt om mensen in beweging te brengen. Zeker in deze periode is dat van groot belang gebleken. Lees meer >