Nieuws

Stem op de Buurtsportcoach van het Jaar!

Buurtsportcoaches doen er toe! Dat bewijzen wij reeds 10 jaar! Ter stimulans en inspiratie is de stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ in het leven geroepen. De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2019 is bedoeld voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Het is bestemd voor de buurtsportcoach die impact maakt met zijn/haar werkzaamheden en het werk van de buurtsportcoach in de etalage zet. Het gaat niet om de beste buurtsportcoach, het gaat om de buurtsportcoach die onderscheidend is in zijn/haar werk. De winnaar wordt bepaald door een landelijke stemming! Vanaf 30 november kan er via de website van Wij Buurtsportcoaches gestemd worden op de top 3! Lees meer >

Nominaties BSC 2019 zijn bekend!

In totaal zijn er 73 buurtsportcoaches genomineerd voor de stimuleringsprijs 'Buursportcoach van het jaar'! Van dit aantal heeft het bestuur van Wij Buurtsportcoaches een short-list opgesteld welke is voorgelegd aan de landelijke jury. Lees meer >

Winnaars Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' aan de slag

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt nog makkelijker, leuker en beter! Op 25 september zijn de winnaars van de Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. Lees meer >

Ministerie van VWS lanceert nieuwe challenges voor inclusief spelen

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200 duizend kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee nieuwe challenges bedacht. Lees meer >

Behoeftepeiling onder buurtsportcoaches

De impuls rondom de buurtsportcoaches is omgezet in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving en voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren. Mede daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de behoeftes van de buurtsportcoaches. Lees meer >

Nominatie 'Buurtsportcoach van het jaar'

Buurtsportcoaches doen er toe! Dat bewijzen wij reeds 10 jaar! Ter stimulans en inspiratie is de stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ in het leven geroepen. Wij Buurtsportcoaches, het landelijke netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen, vindt deze prijs belangrijk om het werk en meerwaarde van de beroepsgroep zichtbaar te maken. Wij zijn een netwerk voor en door buurtsportcoaches en staan voor ontmoeten en samen zorgdragen voor kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep. Vanuit onze motivatie en ambitie organiseren wij in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Vereniging Sport en Gemeenten, de verkiezing ‘Buurtsportcoach van het jaar’. Lees meer >

Grootschalig onderzoek naar beweegvaardigheid van kleuters: Start (v)aardig!

Jong geleerd, oud gedaan!, Een consortium van 10 organisaties uit de sport- en beweegsector is in september 2019 gestart met een grootschalig 4-jarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Lees meer >

Hoe zorgen we dat iedereen zich welkom voelt in de sport?

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport? Lees meer >

Help sportclubs aan meer vrijwilligers

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld voor het bestuur, bardienst of teambegeleiding. Daarom zoeken het ministerie van VWS en Sportinnovator naar oplossingen die sportclubs helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden. Lees meer >

Middelen en ondersteuning combinatiefuncties per 2019

Vanaf 2019 ontvangen 372 gemeenten jaarlijks € 73,3 miljoen rijksgeld gelet op de bestuurlijke afspraken van juni jl. over de verruimde Brede regeling combinatiefuncties. Het Rijk bekostigt 40% en gemeenten organiseren daarbij 60% in cofinanciering. Lees meer >