Nieuws

Factsheet ‘Aan de slag met duurzaamheid’

Stijgende energiekosten, klimaatvraagstukken, toekomstbestendigheid, een vitale infrastructuur. Het zijn kreten waar sport- en cultuurorganisaties zich steeds vaker mee bezig houden en waarover buurtsport- en cultuurcoaches vragen krijgen. Nederland heeft namelijk grootse ambities als het aankomt op klimaat, energie en vitaliteit. Ook in de sportsector. In onze nieuwste factsheet nemen we je mee in de stappen die je zelf kunt zetten om verenigingen en cultuurorganisaties te helpen om duurzamer te worden. En je leest waar je onafhankelijke, praktische en betrouwbare informatie kunt vinden. Lees meer >

65-plussers: maatschappelijke ontwikkelingen en bewegen (factsheet)

Als gevolg van ouderdom en chronische aandoeningen hebben 65-plussers regelmatig te maken met bijvoorbeeld eenzaamheid en problemen in het dagelijks functioneren. Dat maakt lang zelfstandig thuis blijven wonen soms lastig. Lees meer >

Vragenlijst De Buurtsportcoach en Voeding

Uit een eerdere bijeenkomst tussen het Voedingscentrum en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) kwam naar voren dat JGZ-professionals (jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen) geregeld samenwerken met buurtsportcoaches en dat buurtsportcoaches bij het organiseren van activiteiten ook weleens gezonde voeding aan bod laten komen. Daar willen wij graag een verdere verkenning naar doen en je daarnaast vragen of je behoefte hebt aan verdere praktische ondersteuning vanuit het Voedingscentrum. We hebben daarom een vragenlijst opgesteld. Lees meer >

Kennisevent EGG! Ben jij er ook bij?

Op dinsdag 4 oktober organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en Techonomy het tweede Kennisevent esports, gaming en gamification (EGG). De eerste editie van Kennisevent EGG was met meer dan 300 aanwezige sport- en beweegprofessionals een enorm succes! De tweede editie vindt plaats in Stadion Galgenwaard te Utrecht. Lees meer >

Investeren in sport en bewegen betaalt zich uit

Wat levert sport en bewegen op? Sport en bewegen heeft overduidelijk maatschappelijke waarde. Dit bleek al uit een onderzoek van Ecorys uit 2017. Hier werd de sociaaleconomische waarde van een persoon die voldoende sport en beweegt in euro’s omgezet. Om meer inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement hebben Rebel en het Mulier Instituut in 2019 de kosten van sport en bewegen naast de opbrengsten gezet. Dit noemen we de Social Return On Investment (SROI) van sporten en bewegen. Uit dit onderzoek bleek dat de opbrengsten van sporten en bewegen 2,51 keer zo hoog waren dan de kosten. En dat investeren in sport en bewegen dus loont. Lees meer >

Bijscholing van groot belang voor buurtsportcoach

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers. Lees meer >

Onderzoeksrapport ‘Cultuurcoaches onder de loep’

Vooruitlopend op de evaluatie van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) hebben we onderzoek gedaan onder gemeenten. Hoe zetten zij de cultuurcoaches in? Welke kansen en uitdagingen zien zij? Welke wensen hebben ze voor de toekomst? De onderzoeksresultaten én aanbevelingen voor het vervolg van de regeling lees je in ‘Cultuurcoaches onder de loep’. Lees meer >

Tipkaart: zo werk je als buurtsportcoach samen met de zorg

Als buurtsportcoach kun je sport en bewegen goed inzetten als middel voor mensen met (een risico op) een of meerdere chronische aandoeningen. Voor deze groep mensen, die weinig ervaring heeft met sporten en bewegen, is het lastig om meer te gaan bewegen. Zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Een intensievere samenwerking tussen sport en zorg is daarom belangrijk. Hier kun je als buurtsportcoach een belangrijke rol in spelen, maar hoe doe je dat? Lees meer >

Zo monitor en evalueer je met het Buurtsportcoach Kompas en MEIVO

Als gemeente doe je van alles om de fysieke en sociale effecten van bewegen te benutten. Denk aan het structureel inzetten van buurtsportcoaches, of aan gerichte interventies voor een specifiek doel. Als je de impact van al deze inzet wilt kennen en kunnen bijsturen, is het belangrijk om te monitoren en evalueren. In dit artikel lees je welk instrument je wanneer gebruikt. Lees meer >

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten. Lees meer >