Nieuws

Schep meer ruimte voor cultuurcoaches

LKCA organiseerde op 9 februari een online kennissessie, LKCAtelier, over de nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wat zijn kansen, belemmeringen en oplossingen rondom de nieuwe Brede SPUK? Zijn er goede casusvoorbeelden van de samenwerking tussen sport, jeugd en cultuur? En hoe werkt de aanvraagprocedure precies? De antwoorden op deze en meer vragen komen terug in het uitgebreide verslag van de kennissessie. Lees meer >

Leerlijn BIOR voor professionals werkzaam in fysieke en sociale domein

Goed nieuws voor buurtsportcoaches/professionals in het fysieke/sociale domein! De cursus BIOR is inmiddels beschikbaar via alle regionale academies die binnen het programma LAB tot stand gekomen zijn. Lees meer >

Terugblik Nationale Kennisdag BRC, Buurtsportcoach magazine en BSC van het jaar

Op 7 november jl. vond de Nationale Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties plaats in Apeldoorn. Hier werd het nieuwe Buurtsportcoach magazine gepresenteerd en werd de Buurtsportcoach van het jaar bekend gemaakt. Lees meer >

Webinar Passend sporten en bewegen voor en door mensen met een beperking

Als buurtsportcoach werk je meestal met verschillende doelgroepen. Je houdt je vaak bezig met mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag inkomen, praktische opleiding of een handicap. Zij gaan dit niet snel vanzelf doen. Lees meer >

Koningsspelen 2023!

De 11e editie van de Koningsspelen vindt op donderdag 20 april en vrijdag 21 april 2023 plaats. En jij kunt als buurtsportcoach bijdragen aan een gezonde, sportieve en verbonden gemeente, waar ook de Koningsspelen zich voor inzet. Maak lokaal de verbinding tussen gemeente, sportaanbieders en scholen! Lees meer >

BRC Monitor 2022

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022. Lees meer >

Podcasts

Onlangs zijn er weer twee podcasts opgenomen, over veelzijdig bewegen en Maatschappelijke Diensttijd in de sport. Welke rol kan de buurtsportcoach hierin spelen? Lees meer >

Infographic: Hoe we jongeren in het vmbo kunnen stimuleren om meer te gaan sporten

Op het voortgezet onderwijs neemt de sportdeelname van jongeren steevast af. Voornamelijk in het vmbo. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in het vmbo zon 15% minder sporten dan jongeren uit bijvoorbeeld het vwo. Jongeren op het vmbo maken ook meer gebruik van social media, in vergelijking met het vwo ruim 14%. Ook besteden ze meer tijd aan het spelen van games, 7% meer in vergelijking met jongeren op de havo en maar liefst 9% meer dan jongeren op het vwo. En dat terwijl duurzame sportdeelname de persoonlijke, sociale, cognitieve, financiële, fysieke en emotionele waarden stimuleert. Het is dus belangrijk dat ook deze groep genoeg beweegt. Maar hoe pak je dat aan? Lees meer >

LAB: Promotiefilmpje en Scholing Seniorensport

In dit bericht word je op de hoogte gebracht van de laatste LAB-ontwikkelingen. Lees meer >