Nieuws

Gebruik jij de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid al?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en VSG hebben samen de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid ontwikkeld. De Toolkit bundelt informatie over zwemmen en zwemveiligheid. Ook goede voorbeelden en verdiepende onderzoeken die bijdragen aan meer bewustwording komen samen. De Toolkit moet een aanjager zijn om iedereen op zwemles te krijgen maar ook na het behalen van een diploma te stimuleren te blijven zwemmen. Lees meer >

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters valt er nog een wereld te winnen. Lees meer >

Schep meer ruimte voor cultuurcoaches

LKCA organiseerde op 9 februari een online kennissessie, LKCAtelier, over de nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wat zijn kansen, belemmeringen en oplossingen rondom de nieuwe Brede SPUK? Zijn er goede casusvoorbeelden van de samenwerking tussen sport, jeugd en cultuur? En hoe werkt de aanvraagprocedure precies? De antwoorden op deze en meer vragen komen terug in het uitgebreide verslag van de kennissessie. Lees meer >

Leerlijn BIOR voor professionals werkzaam in fysieke en sociale domein

Goed nieuws voor buurtsportcoaches/professionals in het fysieke/sociale domein! De cursus BIOR is inmiddels beschikbaar via alle regionale academies die binnen het programma LAB tot stand gekomen zijn. Lees meer >

Terugblik Nationale Kennisdag BRC, Buurtsportcoach magazine en BSC van het jaar

Op 7 november jl. vond de Nationale Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties plaats in Apeldoorn. Hier werd het nieuwe Buurtsportcoach magazine gepresenteerd en werd de Buurtsportcoach van het jaar bekend gemaakt. Lees meer >

Webinar Passend sporten en bewegen voor en door mensen met een beperking

Als buurtsportcoach werk je meestal met verschillende doelgroepen. Je houdt je vaak bezig met mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag inkomen, praktische opleiding of een handicap. Zij gaan dit niet snel vanzelf doen. Lees meer >

Koningsspelen 2023!

De 11e editie van de Koningsspelen vindt op donderdag 20 april en vrijdag 21 april 2023 plaats. En jij kunt als buurtsportcoach bijdragen aan een gezonde, sportieve en verbonden gemeente, waar ook de Koningsspelen zich voor inzet. Maak lokaal de verbinding tussen gemeente, sportaanbieders en scholen! Lees meer >

BRC Monitor 2022

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022. Lees meer >

Podcasts

Onlangs zijn er weer twee podcasts opgenomen, over veelzijdig bewegen en Maatschappelijke Diensttijd in de sport. Welke rol kan de buurtsportcoach hierin spelen? Lees meer >