Van jongs af aan vaardig in bewegen

Voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen is het belangrijk dat zij regelmatig bewegen en weinig langdurig stilzitten. De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. 62 Procent van de 4 tot 11-jarigen en 36 procent van de 12 tot 17-jarigen voldeed in 2021 aan de Beweegrichtlijnen. Hier is dus nog winst te behalen. Ook blijkt dat kinderen motorisch steeds minder vaardig zijn. Hoe maken we meer bewegen en minder stilzitten het nieuwe normaal? En hoe kun je als buurtsportcoach hier een rol in spelen? Sterker nog: als buurtsportcoach ben jij een onmisbare schakel!

In deze podcastserie ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ gaan we op onderzoek. We gaan in gesprek met inspirerende mensen uit het veld. Achtergrondinformatie wisselen we af met leuke praktijkvoorbeelden. Luister en laat je inspireren. En ga daarna naar buiten!

Deel 1: Bewegen met kinderen van 0-4 jaar

Onze interviewer Marvin Visser van WIJ Buurtsportcoaches gaat in gesprek met Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport & Bewegen, buurtsportcoach Noortje Versteegen van de gemeente Roermond en buurtsportcoach Anoek van der Velden, werkzaam bij Kinderopvang ’t Kroontje in de Gemeente Meierijstad .

In de eerste podcast staat bewegen van 0 tot 4 jarigen centraal. Wat is het zogenoemde beweegadvies 0 tot 4 jaar? Hoe is het tot stand gekomen? Wie spelen er een rol in het stimuleren van bewegen bij 0 tot 4-jarigen? En wat kun je als buurtsportcoach doen om bewegen bij deze jonge kinderen te stimuleren? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod. Met leuke voorbeelden uit de praktijk levert deze podcast een hoeveelheid aan inspiratie en informatie om zelf aan de slag te gaan.

Deel 2: Buitenspelen

In het tweede deel van de podcastserie gaat Marvin Visser in gesprek met buurtpeelcoach Anne Bakker, oprichter van Stichting de Speelbasis, Saskia van Hoore van de gemeente Leiden en Manon Harting van Kenniscentrum Sport & Bewegen. ‘Sporten is fantastisch, spelen is nog beter’, maar kinderen spelen steeds minder buiten. Hoe kunnen we deze trend doorbreken? Met alleen een beweegvriendelijke omgeving ben je er niet. Welke rol heeft de begeleidende professional om buitenspelen te stimuleren? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden die Anne en Saskia inbrengen bieden we jou handvatten om het buitenspelen in jouw werkveld te stimuleren.

Deel 3 van deze podcastserie volgt in het najaar van 2022 en zal ingaan op de breed motorische ontwikkeling (veelzijdig bewegen).

Downloads bij podcast ‘Bewegen met kinderen van 0-4 jaar’:

Linkjes van producten, websites en publicaties, die we in de podcast noemen:

  • Beweegadvies 0-4 jarigen:  Regelmatig bewegen en langdurig stilzitten beperken is belangrijk voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen. Bekijk de adviezen voor kinderen jonger dan 4 jaar.
  • Mini- learning met Beweegspelletjes: In de Mini-learning (korte e-learning van 30- 40 minuten) leer je over het belang van bewegen voor een goede motorische ontwikkeling. Ook ontvang je praktische handvatten voor in de praktijk. Je kunt de Beweegspelletjes en/of Praatplaten kosteloos aanvragen na het volgen van de Mini-learning.
  • Toolbox Nut en Noodzaak met kubus/ flyer voor ouders. De kubus is een flyer van stevig papier die als kubus in elkaar gevouwen kan worden en die je kunt meegeven aan ouders. Op de kubus staan verschillende ‘weetjes’ over de effecten van bewegen op de ontwikkeling van jonge kinderen en wordt duidelijk dat leefstijlthema’s met elkaar samenhangen. Hiermee kunnen ouders thuis aan de slag. De QR-code op de kubus verwijst naar een online publicatie waar ouders meer informatie of tips kunnen vinden.
  • Argumentenkaartjes. Het gesprek aangaan over beweeggedrag en (gezonde) leefstijl van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. Met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Denk aan gezondheid, goede prestaties op school of het hebben van zelfvertrouwen. Met behulp van de Argumentenkaartjes kun je uitleggen dat sport en bewegen op al deze argumenten een positief effect hebben.
  • Publicatie: Motorische ontwikkeling van 0-6 jarigen (2020): overzicht van de motorische mijlpalen & tips om de motorische ontwikkeling met bewegen te stimuleren
  • Beweegrichtlijnen: De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. Een belangrijk uitgangspunt wanneer je anderen stimuleert meer te bewegen voor een gezondere leefstijl. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.
  • Artikel: Met een beweegkaart breng je al het beweegaanbod voor baby’s en peuters samen
  • Het voorbeeld: 'preventielijn bij het consultatiebureau' is een van de voorbeelden waarbij de JGZ samenwerkt met buurtsportcoaches. Inspiratie uit de praktijk: samenwerken vanuit de JGZ op het gebied van bewegen
  • Peutervierdaagse
Vindplekken
Wil je op de hoogte blijven of meedenken?
Downloads bij podcast ‘Buitenspelen’: