Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Wat doen we landelijk om de resultaten van beleid omtrent sport- en cultuurcoaches te meten? En wat kun je in je eigen gemeente doen om inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom sport- en cultuurcoaches? Die vragen staan centraal in dit webinar. Het webinar bestaat uit twee delen:

1. Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties: jaarlijkse vragenlijst

In het eerste deel gaan we in op de jaarlijkse vragenlijst voor gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze gemeenten ontvingen begin juni een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen (met als deadline september). In het webinar laten we je zien hoe de omgeving van de vragenlijst werkt.

2. Monitoren in je eigen gemeente: stappenplan

Het tweede deel van het webinar gaat over de mogelijkheden om in je eigen gemeente meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de sport- en cultuurcoaches. Hiervoor heeft het Mulier Instituut een stappenplan ontwikkeld. In het webinar nemen we je mee door het stappenplan, delen we voorbeelden van gemeenten en staan we stil bij nut en noodzaak van monitoren en evalueren.

Bekijk voor meer inspiratie dit document met een verzameling van hulpmiddelen en publicaties rondom monitoring en evaluatie.