Procedure

Alle gemeenten komen voor deelname in aanmerking. Gemeenten dienen een gemeentelijke deelnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Gemeenten kunnen meedoen voor 60, 80, 100, 120 of 140% van het toegewezen budget. Tot en met 120% is het budget gegarandeerd beschikbaar. Zodra het budget wordt overvraagd, wordt 140% aangepast naar een deelnamepercentage wat mogelijk is. Het streven is om de aanpassing zoveel mogelijk te beperken.

Een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde fte buurtsportcoach wordt gehanteerd. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten organiseren 60% cofinanciering vanaf het eerste jaar van deelname. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven ’jongeren tot en met 17 jaar’ en ‘inwoners’ (elk voor 50%).

Voor 2019 is het aantal aangevraagde fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 134%.