Wat is een buurtsportcoach?

Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hij of zij stimuleert sporten, bewegen en/of deelnemen aan cultuur door iedereen en verbindt verschillende sectoren. Vanaf volgend jaar kan de buurtsport- en cultuurcoach ook sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties versterken en ondersteunen bij innovatie. Een combinatiefunctionaris kan in dienst zijn bij de gemeente, maar kan ook elders ondergebracht worden. In de praktijk is de combinatiefunctionaris vanuit de rol van verbinder vaak nauw bij meerdere organisaties betrokken. 

Terugblik

In 2008 is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze Impuls worden combinatiefunctionarissen ingezet. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

De Brede Impuls Combinatiefuncties bestaat per 2012 en is een vervolg op de Impuls brede scholen, sport en cultuur van 2008. Vanaf dit moment kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet als specifieke combinatiefuncties zijnde buurtsportcoaches die een verbinding leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, dat per 31 december 2018 is geëindigd.

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. 

In het webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches praten we je bij over de veranderingen in de regeling. Je kan ook deze flyer lezen.