Sport en Bewegen in de Buurt beeldimpressie 2

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt is begin 2012 gestart en loopt tot en met 2016. Het programma is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, VNG, sportkoepel NOC*NSF en VNO-NCW/MKB-Nederland en wordt ondersteund door VSG en NISB. Wij willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de ambitie om meer mensen te laten sporten en bewegen in hun eigen omgeving.

De voorbeelden die u zo te zien krijgt geven een goed beeld van hoe onderdelen van het programma lokaal ingezet kunnen worden. Samenwerken staat hierbij centraal, gericht op de vraag en behoefte van de mensen in de wijk.

Laat deze voorbeelden een inspiratiebron zijn voor de kansen en mogelijkheden bij u in de buurt!

Afzender: Sport en Bewegen in de Buurt

Dit artikel is toegevoegd op 1 november 2012