alt_text

Nieuwsbrief 15 maart 2022

alt_text
75

BRC Bijeenkomsten

We hebben een boeiende Kennisdag achter de rug en er staan weer nieuwe bijeenkomsten op stapel.

Lees verder

Webinar De gecombineerde leefstijlinterventie, wat en hoe?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een aanpak naar een gezonde leefstijl die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Het doel is om volwassenen met obesitas of overgewicht en andere risicofactoren te begeleiden naar een duurzaam gezondere leefstijl.

Lees verder
75

Landelijke Academie Buurtsportcoaches: Hoe werkt die gemeente nou?

Onderzoek heeft uitgewezen, dat buurtsportcoaches ‘nou wel eens willen weten hoe die gemeente werkt’ waarvoor ze al tijden actief zijn. Gemeenten merken ook, dat de kennis daarover soms ontbreekt bij buurtsportcoaches. Of dat ze in ieder geval niet altijd goed zicht hebben op de kansen die binnen gemeenten aanwezig zijn om sport en bewegen en daarmee hun eigen werk verder uit te bouwen. Omdat ook sportopleidingen daar weinig aandacht aan besteden, hebben we dit vanuit de werkgroep Aanbod in het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) opgepakt.

Lees verder

Whitepaper 65+ in beweging en Inspiratiesheets 65+ in beweging

Sporten en bewegen helpt om 65-plussers langer zelfredzaam en minder afhankelijk van zorg te houden. Bovendien helpt het om sociale netwerken te versterken en stimuleert het maatschappelijke participatie. Dat maakt sport en bewegen interessant voor diverse beleidsterreinen, waaronder sport, sociaal domein en gezondheid. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat 65-plussers meer gaan sporten en bewegen?

Lees verder
75

Winnaar stimuleringsprijs: Buurtsportcoach van het jaar 2021

Rachel Plaggenburg heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar 2021’ ontvangen. Zij verwierf 60% van de stemmen, uitgebracht door collega buurtsportcoaches uit heel het land.

Lees verder

Overige bijeenkomsten voor buurtsportcoaches

We zetten enkele interessante overige bijeenkomsten voor buurtsportcoaches op een rijtje.

Lees verder
75

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

De kans is groot dat je bij de sportaanbieder of als buurtsportcoach te maken hebt met laaggeletterden of mensen die niet goed Nederlands spreken. Wil jij laaggeletterdheid herkennen en begrijpelijk communiceren? Deze tipkaart helpt je op weg!

Lees verder

Meer en betere samenwerking buurtsportcoach en zorgprofessional wenselijk

De verbinding tussen het zorg- en sportdomein verloopt nog niet optimaal, omdat professionals uit deze domeinen elkaar en elkaars rollen en taken niet kennen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder
75

Handreiking Inzicht in impact voor teamleiders buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches proberen met behulp van maatschappelijk geld meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dat doen ze op verschillende manieren. Voor jou als teamleider van buurtsportcoaches, maar ook voor andere partijen, is het belangrijk om te laten zien welke activiteiten er zijn opgestart, wat daar de resultaten van zijn en ook op welke wijze deze activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Goede monitoring is daarvoor essentieel.

Lees verder

Whitepaper ‘Zo zet je als gemeente cultuurbeoefening in en dit levert het op’

Kunst en cultuur zijn onmisbare bouwstenen voor een stevige sociale basis. Het levert gemeenten veel voordelen op wanneer ze op de juiste manier ingezet worden. In het whitepaper ‘Zo zet je als gemeente cultuurbeoefening in en dit levert het op’ reiken we je praktische oplossingen aan om vandaag nog mee aan de slag te gaan.

Lees verder
alt_text


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*