BRC Bijeenkomsten

We hebben een boeiende Kennisdag achter de rug en er staan weer nieuwe bijeenkomsten op stapel.

Terugblik Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties 17 februari 2022:
De dag begon met een plenair gedeelte met Juul van Rijn als dagvoorzitter. Het plenaire deel stond in het teken van evalueren en vooruitkijken. De opbrengsten vanuit de community of practice sportief bewegen tussen beleid en praktijk zijn in een tafelgesprek besproken. Daarna zijn het evaluatieonderzoek en de jaarlijkse monitor gepresenteerd.

Ook stelden de drie genomineerden voor de stimuleringsprijs zich voor. In de middag werd Rachel Plaggenburg tot buurtsportcoach van het jaar 2021 gekozen. De prijs werd uitgereikt door Martijn Kooijman van het Ministerie van VWS. Lees het volledige artikel hier.

Gedurende de dag werden in vier rondes themasessies aangeboden. De presentaties van alle sessies en de video van het plenaire deel zijn hier terug te vinden.


Vooruitblik Regionale bijeenkomsten Voorjaar:

De eerste bijeenkomsten dit voorjaar zullen onze ‘Lerende Netwerken’ zijn. We hopen dan meer te kunnen vertellen over de toekomst van de BRC regeling. In de maanden juni tot en met september zullen deze bijeenkomsten voorafgaand aan het ‘Sportakkoorden Festival’ plaatsvinden. Reserveer de datum alvast in je agenda. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving volgt binnenkort.

Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) bijeenkomsten:

In februari 2021 is het carrièrepad voor buurtsportcoaches gelanceerd. Het betreft een raamwerk met functieprofielen. Omdat het een nieuw carrièrepad vormt, biedt het programma LAB onder andere verdiepende sessies en een ontwikkelprogramma aan:

  • Er worden 3 verdiepende onlinesessies georganiseerd voor werkgevers (leidinggevenden, HRM-professionals) over de praktische toepassing van het carrièrepad. Bijvoorbeeld over hoe je in zijn algemeenheid te werk gaat bij o.a. het koppelen van functiebeschrijvingen aan het carrièrepad. Deze gratis sessies staan gepland op 4, 6 en 14 april 2022. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in!
  • Voor leidinggevenden die het carrièrepad willen inzetten bij de ontwikkeling van hun buurtsportcoaches en hoe zij hierover effectief het gesprek aan kunnen gaan, heeft Berenschot, in samenspraak met een klankbordgroep van werkgevers, een ontwikkeltraject opgesteld. Centraal staan het gebruik van het carrièrepad in relatie tot thema’s als leren en ontwikkelen, feedback, coaching en gespreksvoering over ontwikkeling. Het traject bestaat uit het volgen van 6 online kennismodules, een vaardigheidstraining van een halve dag op 10, 13 of 25 mei en een terugkomsessie van een halve dag op 29 juni 2022 (de bijeenkomsten zullen centraal in Nederland plaatsvinden). Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in!

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 maart 2022