Beweegvriendelijke buurten

Sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen, zowel beleidsmatig als maatschappelijk. Dit onderschrijft  het onlangs verschenen ‘Brancherapport sport en bewegen in de openbare ruimte’, onder redactie van Prins, Hoekman en van der Poel (2021). Het thema ‘duurzame sportinfrastructuur’ wordt ook voor buurtsportcoaches een steeds belangrijker onderdeel van hun werk. Vijfenzeventig procent van de buurtsportcoaches ondersteunt lokale beleidsmakers als het gaat over een beweegvriendelijke omgeving. In 2019 zette 31% van de gemeenten de buurtsportcoach in voor de ambitie duurzame sportinfrastructuur uit het Sportakkoord. In 2021 geeft 64% van de gemeenten aan dit te doen (Stam & Vrieswijk, 2021).

 Hoe ga je als buurtsportcoach aan de slag met het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving? Hoe doe je dat in de praktijk? Met wie werk je samen, wat is de beleidscontext van een beweegvriendelijke omgeving, hoe haal je wensen van inwoners op ten aan zien van sport en bewegen in de openbare ruimte of hoe werkt dat eigenlijk als je een fysieke plek beweegvriendelijk wilt maken? Op dit soort praktische vragen geeft www.beweegvriendelijkebuurt.nl jou een antwoord!

 Beweegvriendelijkebuurt.nl is het resultaat van het onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Penvoerder Fontys Sporthogeschool heeft dit onderzoek uitgevoerd in een consortium met Hanze Hogeschool, Fontys Hogeschool voor Social studies, Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB), Kennislab BIOR Noord, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, TU Eindhoven en Fontys Hogeschool Economie & Communicatie.

 Met deze online leeromgeving willen we buurtsportcoaches en andere professionals helpen bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Aan de hand van vijf thema’s (beleid, sport en bewegen, inwonerparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving) vergroot je jouw kennis over een beweegvriendelijke omgeving. Een aantal praktische instrumenten om direct in te zetten staat ook voor je klaar. Net als een behulpzaam stappenplan bij het ontwikkelen en realiseren van een beweegvriendelijke omgeving.

 Heb je vragen over of suggesties voor www.beweegvriendelijkebuurt.nl, stuur dan een e-mail aan Maartje Kunen (m.kunen@fontys.nl).

Bekijk hier de introductievideo over www.beweegvriendelijkebuurt.nl of meer informatie over dit onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten'.

Bronnen

Stam, W.& Vrieswijk, S. (2021), De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden, Factsheet 2021/13. Utrecht: Mulier Instituut.

Poel, H. van der, Wezenberg-Hoenderkamp, K.& Hoekman, R. (2016), Sportaccommodaties in Nederland, kaarten en kengetallen, Brancherapport Sport 05. Utrecht: Mulier Instituut. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Hoekman, R., Poel, H. van der, & Prins, R. (2021), Sport en bewegen in de openbare ruimte. De Beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid. Brancherapport Sport 07. Utrecht:Mulier Instituut. Nieuwegein: Arko Sports Media.