Landelijke Stakeholdersbijeenkomst LAB in Utrecht

 • Datum: 12 juni 2024
 • Tijdstip:10:00
 • Locatie:BASECAMP
 • Adres:Nijverheidsweg 16a
 • Postcode:3534 AM
 • Plaats: Utrecht
Het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) loopt tot en met 2026. Het programma heeft tot doel om bestaande buurtsportcoaches vraaggericht en dichtbij te ondersteunen in kennis en vaardigheden (bij- en nascholing, ontmoeting en uitwisseling) zodat zij hun belangrijke werkzaamheden binnen gemeenten succesvol kunnen blijven verrichten. Het speelveld van deze professionals wordt immers steeds complexer; zo ie er sprake van veranderende focus (zoals nu de verschuiving naar doelstellingen afgeleid van GALA en IZA), combinatie van meerdere rollen (variërend van ondersteuning in de sport, rondom scholen of in de wijk), toename in doelgroepen en daarmee samenwerkingspartners.

Gelet op de overlap in materie is het de bedoeling dat na deze periode er aansluiting gevonden is bij de HCA (Human Capital Agenda) Sport. Centraal staat het verduurzamen van de regionale samenwerkingsverbanden met hun respectievelijke platformen, zowel binnen hun werkgebied als onderling en met de landelijke BRC-partners (Brede Regeling Combinatiefuncties).

Op 12 juni gaan we graag met het werkveld in gesprek hoe dit te bereiken en wie daarbij welke rol kan spelen. Uitgangspunten hierbij:

 • De opgaven vanuit beleid en opgenomen binnen de uitvoeringsplannen
 • De profielen die tegen die tijd bepaald zijn
 • De ontwikkeling van modulaire leerlijnen en kwaliteitskaders
 • De uitkomsten van de onlangs gehouden behoeftepeiling onder de professionals, hun werkgevers en de beleidsmedewerkers binnen de gemeente

Wat betekent dat allemaal voor de ontwikkeling en onderhoud van het aanbod, de inrichting, organisatie en financiering van de regionale samenwerkingsverbanden & academies, wie speelt welke rol nu en op termijn.

Als belangrijke BRC-partner* nodigen we je daarom van harte uit om je in deze sessie bij te laten praten en met ons de routekaart voor de resterende programmaperiode te ontwikkelen!

* WIJ Buurtsportcoaches, onderwijsinstellingen (mbo-hbo, binnen de sport maar ook uit aanpalende domeinen), kennisinstellingen (KCSB, MI, Pharos, RIVM), partijen binnen zorg & welzijn), NOC*NSF, sportbonden, POS, maatschappelijke partners, aanbieders van bij- en nascholing, provinciale sportorganisaties, werkgevers die participeren in de kernteams)

Programma*:

09.45 uur:                     Ontvangst met koffie en thee

10.15 – 11.30 uur:         Welkomstwoord + plenaire presentatie:

 • Doelen LAB
 • Stand van zaken programmaonderdelen
 • Uitdagingen met elkaar in te vullen 2e helft tot en met 2026

 11.30 – 11.50 uur:         Pauze met koffie/thee en iets lekkers

 11.50 – 12.10 uur:         Plenaire presentatie

 12.10 – 12.55 uur:         Uiteen in break-out sessies

 12.55 – 13.45 uur:         Lunchbuffet

 13.45 – 14.30 uur:         Uiteen in break-out sessies

 14.30 – 15.00 uur:         Terugkoppeling en afsluiting

*Tijden kunnen evt. half uur verschuiven

Aanmelden:

Deelnemen aan de bijeenkomst kan door je aan te melden via MijnBSC.

Heb je een account voor MijnVSG dan kun je met diezelfde gegevens ook inloggen op MijnBSC. Heb je geen account, vraag er dan een aan via de website.

Voorwaarden:

 • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overinschrijving deelnemers af te wijzen en op de wachtlijst te plaatsen.
 • Aanmelden is mogelijk tot het maximum van 80 personen is bereikt. Hierna wordt uw inschrijving op een wachtlijst geplaatst en neemt de organisatie contact met op om u te informeren of deelname al dan niet mogelijk is.
 • Deelname is voorbehouden aan partijen die zich richten op de professionals binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties.
 • Deelname is inclusief (koffie/thee en lunch)
 • Na inschrijving ontvangt u een kopie van uw inschrijving per e-mail. Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een definitieve deelnamebevestiging, inclusief programma, routebeschrijving en eventuele overige relevante informatie.  
 • Tot 3 juni 2024 heeft annulering van uw deelname geen financiële consequenties. Daarna wordt er 25,- (ex btw) administratiekosten in rekening gebracht. In overleg met Vereniging Sport en Gemeenten kan een collega, zonder extra kosten, uw plaats innemen. Plaatsvervanging en annulering dienen altijd per e-mail doorgegeven te worden via info@sportindebuurt.nl
 • Vereniging Sport en Gemeenten en de locatie zijn niet aansprakelijk voor schade en/of eventuele vermissing van (persoonlijke) goederen.
 • Tijdens deze bijeenkomst kunnen er foto’s gemaakt worden waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie op onze website, nieuwsbrief, magazine, congres-app en sociale media. Als u niet herkenbaar op deze foto’s en of film (beeld) materialen wilt komen te staan, kunt u dit aangeven bij de fotograaf of filmmaker en/of dit voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@sportengemeenten.nl. 
Downloads Landelijke Stakeholdersbijeenkomst LAB in Utrecht