Sport en bewegen in de buurt

Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 in Tilburg

Wij nodigen je van harte uit voor (een van) de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties. De onlangs uitgezette vragenlijst om relevante thema’s per regio te inventariseren is door bijna 500 personen ingevuld, dank daarvoor! Aan de hand van deze uitkomsten hebben wij een definitieve themakeuze per regio gemaakt.

Downloads Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 in Tilburg

Beschikbare downloads

  • Datum: 22 mei 2019
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:Hart voor Brabant, Factorium Podiumkunsten
  • Adres:Koningsplein 11A
  • Plaats: Tilburg
  • Verbinding tussen sport/cultuur en zorg en Sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen (ook de kwetsbaren)

Achtergrond
Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Zie ook: Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches, flyer en webinar.

Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart/april tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de in 2019 te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Direct aanmelden

Doel
Wij zullen je informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), de nieuwe monitor BRC en de relatie met het Sportakkoord. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hierbij willen we graag aansluiten bij de lokale behoefte. Er zal op 2/3 thema’s onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep
Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Tijdsplanning

Ochtend variant

9.00 uur Ontvangst
09.30 - 10.30 uur Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
10.30 - 10.45 uur Pauze
10.45 - 12.00 uur Thematafels
12.00 - 13.00 uur Lunch en netwerken

Middag variant

12.00 - 13.00 uur Lunch en netwerken
13.00 - 14.00 uur Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
14.00 - 14.15 uur Pauze
14.15 - 15.30 uur Thematafels
15.30 uur Borrel

Meld je aan!
Je kan je inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.
NB. Het eerder invullen van de vragenlijst geldt NIET als aanmelding!

Overige bijeenkomst(en) Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

Overige bijeenkomst(en) Brede Regeling Combinatiefuncties 2019