Regionale contactdagen najaar 2024 in Noord- en Midden-Limburg

  • Datum: 1 oktober 2024
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:Noord- en Midden-Limburg
“Vol de uitvoering in, maar hoe dan?” Vanaf 30 september organiseert VSG een nieuwe ronde regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met gemeenten en partners in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen sport en bewegen de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II versterken?’ Noteer de datum van de bijeenkomst in jouw regio alvast in je agenda!

#hoedan

Op de regionale contactdagen staat de stap van beleid en plan naar uitvoering en praktijk centraal. Vandaar dat we het lokale verhaal een podium bieden. Daarbij gaan we specifiek in op de vraag ‘Hoe dan?

  • Hoe bereiken we inwoners met de grootste gezondheidsachterstanden?
  • Hoe kan ik interventies toepassen in mijn gemeente, of in een specifieke wijk?
  • Hoe kunnen we sport- en cultuurcoaches zo slim en effectief mogelijk inzetten?
  • Hoe kunnen het nieuwe carrièrepad en de nieuwe profielen daarbij helpen?
  • Welke afspraken maak ik met uitvoeringspartners, bijvoorbeeld over doelgroepen, samenwerking of monitoring?
  • Welke rol speelt de coördinator sport en preventie?
  • Hoe werk ik samen met ondernemende sportaanbieders in mijn gemeente?

Voor wie?

De bijeenkomsten richten zich zowel op beleid als uitvoering van de Brede SPUK en zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers sport, cultuur, gezondheid en sociaal domein,  buurtsport- en cultuurcoaches en coördinatoren sport en preventie of Brede SPUK. Ook betrokken professionals van (regionale) kennis- en uitvoeringsorganisaties en partners van het sportakkoord en GALA zijn van harte welkom.

Programma

De regionale contactdagen duren één dagdeel (inclusief lunch) en worden waar mogelijk gecombineerd met andere bijeenkomsten voor de regio. Bij de invulling van het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vragen en thema’s die in de verschillende regio’s leven. In augustus volgt de toelichting op het programma en de link om je aan te melden.

 

Data & tijd regionale contactdagen *

Datum

Regio

Tijd (incl. lunch)

30 september

Zuid-Limburg

12.30 - 16.30 uur

1 oktober

Noord- en Midden-Limburg

09.00 – 13.00 uur

1 oktober

Friesland

12.00 – 16.00 uur

2 oktober

Amstelland & Kennemerland

09.00 – 13.00 uur

3 oktober

Utrecht

09.00 – 13.00 uur

7 oktober

Hollands Midden

09.00 – 13.00 uur

8 oktober

Zuid-Holland Zuid

09.00 - 13.00 uur

9 oktober

Drenthe

09.00 – 13.00 uur

10 oktober

Groningen

09.00 - 13.00 uur

10 oktober

Zeeland

09.00 – 13.00 uur

15 oktober

Zaanstreek Waterland

09.00 – 13.00 uur

16 oktober

Haaglanden

09.00 – 13.00 uur

21 oktober

Hollands Noorden

09.00 – 13.00 uur

23 oktober

IJsselland

10.30 – 14.30 uur

24 oktober

Gelderland-Zuid

09.00 - 13.00 uur

29 oktober

Noordoost- en Midden-Brabant

12.30 - 16.30 uur

31 oktober

Zuidoost Brabant

12.30 - 16.30 uur

4 november

West-Brabant

09.00 - 13.00 uur

5 november

Twente

12.00 - 16.00 uur

6 november

Rotterdam-Rijnmond

09.00 - 13.00 uur

11 november

Gooi en Vechtstreek & Flevoland

09.00 - 13.00 uur

19 november

Gelderland Noordoost

11.00 - 15.00 uur

3 december

Gelderland-Midden

12.00 – 16.00 uur

* onder voorbehoud van evt. wijzigingen

 

We wensen je een goede zomer en hopen jou en je collega’s te zien in het najaar!