Online bijeenkomst BRC Inclusief sporten en bewegen

  • Datum: 24 juni 2020
  • Tijdstip:09:30
  • Locatie:Online bijeenkomst (VOL)
De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien rondom inclusief sporten aan de hand van verschillende goede voorbeelden.

Buurtsportcoaches leveren door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ uit het Nationaal Sportakkoord. In 95% van de gemeenten zijn de werkzaamheden binnen dit deelakkoord gericht op sportstimulering van minder actieve en kwetsbare groepen en het vergroten van de toegankelijkheid tot de sport. In deze bijeenkomst staan twee vragen centraal:

  • Hoe zorgen we er voor dat écht iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen en cultuur?
  • Kun jij onder woorden brengen wat je verstaat onder inclusief sporten en bewegen?

In deze bijeenkomst voeren we open gesprek over:

  • het voor iedereen en altijd sport-, cultuur- en beweegaanbod organiseren (of keuzes maken…?)
  • het loslaten van hokjes denken (of misschien toch ook niet…?)
  • sport, bewegen en cultuur voor iedere Nederlander mogelijk maken (of mét iedere Nederlander…?)

Programma

Deel 1

Na een plenaire aftrap gaan we in kleine groepjes in gesprek aan de hand van de puzzelstukjes. Hieronder vind je de eerste.

 Inclusief sporten

Deel 2

Steeds meer sport- en beweegaanbieders zetten zich in om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en iedereen welkom te heten. Hierin speelt de adviseur lokale sport een ondersteunende rol. Ook de cultuurcoach leidt mensen, die minder vanzelfsprekend deelnemen, naar culturele activiteiten en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.

Aan de hand van voorbeelden van de adviseur lokale sport en de cultuurcoach gaan we verder in gesprek.

Downloads Online bijeenkomst BRC Inclusief sporten en bewegen