Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 in Geannuleerd

  • Datum: 20 april 2020
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:Regio Zuid-Limburg
  • Plaats: Geannuleerd
  • Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd. 

Op dinsdag 21 april heeft de regering de geldende maatregelen tegen corona verlengd. Alle bijeenkomsten tot 1 september mogen geen doorgang vinden. Hiermee komen alle regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties, die dit voorjaar zouden plaatsvinden, te vervallen. We beraden ons op een alternatieve vorm van het aanbieden van de inhoud van de bijeenkomsten. We hanteren verder de richtlijnen van het RIVM en houden je, indien nodig, op de hoogte. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de VSG.

Achtergrond

Nadat op 1 januari 2019 de regeling voor combinatiefuncties is aangepast is er landelijk veel gebeurd. Doordat er in de nieuwe regeling meer budget beschikbaar kwam en de focus werd verlegd, werd het aantal fte aan buurtsport- en cultuurcoaches vergroot en konden de functionarissen breder ingezet worden. Dat leidt tot mooie praktijkvoorbeelden.
Daarnaast hebben ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord grote invloed op de werkzaamheden nu en in de toekomst.
Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel

Wij zullen je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur, zoals de sportlijn in het kader van het Sportakkoord en de regeling Samen cultuurmaken verbreden.
Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hiervoor bieden we in twee rondes verschillende workshops aan op diverse thema’s en zal onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Tijdsplanning

Ochtend variant
09.00 - 09.30 uur            Ontvangst
09.30 - 10.00 uur            Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
10.00 - 11.00 uur            Workshop ronde 1
11.00 - 11.15 uur            Pauze
11.15 - 12.15 uur            Workshop ronde 2
12.15 - 13.15 uur            Lunch en netwerken

Middag variant
12.15 - 13.15 uur             Lunch en netwerken
13.15 - 13.45 uur             Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
13.45 - 14.45 uur             Workshop ronde 1
14.45 - 15.00 uur             Pauze
15.00 - 16.00 uur             Workshop ronde 2
16.00 uur                          Borrel

Workshops

Je kunt kiezen uit diverse workshops. Hier vind je een nadere toelichting op de workshops. Je hoeft nog niet aan te geven aan welke workshop je deel wilt nemen, dat kun je ter plekke kiezen. 

Meld je aan!

Je kan je inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst de definitieve tijd, het programma en locatie met een routebeschrijving.

Coronavirus

Op dinsdag 21 april heeft de regering de geldende maatregelen tegen corona verlengd. Alle bijeenkomsten tot 1 september mogen geen doorgang vinden. Hiermee komen alle regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties, die dit voorjaar zouden plaatsvinden, te vervallen. We beraden ons op een alternatieve vorm van het aanbieden van de inhoud van de bijeenkomsten.
We hanteren verder de richtlijnen van het RIVM en houden je, indien nodig, op de hoogte. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de VSG.

 

Downloads Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 in Geannuleerd