Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II in Leeuwarden

  • Datum: 27 mei 2024
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:Sporthal Schieringen
  • Adres:Kalverdijkje 77a
  • Postcode:8924 JJ
  • Plaats: Leeuwarden
Vanaf 12 maart organiseren Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD-en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners meerdere bijeenkomsten over het Integraal Zorgakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. Om u bij te praten over nieuwe ontwikkelingen rondom de akkoorden, stil te staan bij regionale en lokale vraagstukken en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten of regio’s.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten op het vlak van zorg, gezondheid, preventie, het sociaal domein, leefomgeving, cultuur of sport en bewegen; regiocoördinatoren; projectleiders GALA/IZA; coördinatoren sport & preventie; adviseurs van de GGD die betrokken zijn bij IZA, GALA en Sportakkoord II en betrokkenen bij de Brede Regeling Combinatiefuncties (o.a. buurtsportcoaches en cultuurcoaches).

Bovenregionale bijeenkomsten en regionale contactdagen

Er worden bovenregionale bijeenkomsten en regionale contactdagen georganiseerd. Het programma van deze bijeenkomsten verschilt. Beide bijeenkomsten staan in het teken van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. In de bovenregionale bijeenkomsten wordt uitgebreider aandacht besteed aan het Integraal Zorgakkoord en de transformatieplannen. Daarbij bieden de bovenregionale bijeenkomsten ruimte voor uitwisseling tussen mandaatregio’s. Op de regionale contactdagen staat uitwisseling tussen gemeenten in een GGD-regio voorop.

Programma regionale contactdagen

In de plenaire aftrap nemen we je mee in de belangrijkste ontwikkelingen rondom de akkoorden. Vervolgens gaan we in deelsessies aan de hand van inspirerende voorbeelden en vraagstukken van gemeenten uit de regio in gesprek. Wat vraagt het om uitvoering te geven aan de akkoorden? Welke uitdagingen kom je tegen? Hoe zet je de opgaven van inwoners centraal? Hoe kan sport, voeding of cultuur een volwaardige plek krijgen in de zorg of het sociaal domein? Hoe beïnvloeden Sportakkoord II, GALA en IZA de rol van de buurtsportcoach en wat vraagt dit van betrokkenen? En hoe maak je wat je als gemeente doet meetbaar en zichtbaar?

Deelsessies regionale contactdagen:

• Opgavegericht werken
• De preventieve kracht van sport, bewegen, voeding en cultuur
• Monitoren en evalueren: resultaten zichtbaar maken
• Landelijke Academie Buurtsportcoaches

Onderwerpen die in de bovenregionale bijeenkomsten onder meer aan bod komen:

• Transformatie van zorg naar gezondheid en preventie
• Ketenaanpakken
• Versterken sociale basis
• Een gezonde leefomgeving
• Thema’s o.b.v. vraag uit de regio, denk bijv. aan mentale gezondheid

Kijk hier voor een verdere toelichting op het programma van beide bijeenkomsten.

Meld je tijdig aan, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van het aantal mensen per bijeenkomst. Mocht je niet kunnen op een van de bijeenkomsten in jouw regio, dan kun je ook deelnemen in een andere regio. En uiteraard mag je ook meerdere bijeenkomsten bijwonen.

Contact

Als je voorafgaand aan de bijeenkomsten vragen hebt over Gezond en Actief Leven, het Integraal Zorgakkoord, Sportakkoord II, de Brede Regeling Combinatiefuncties of de Brede SPUK, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten: gezondenactiefleven@vng.nl tel. 070 – 373 83 93
Vereniging Sport en Gemeenten: info@sportengemeenten.nl tel. 070 – 373 80 55

Downloads Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II in Leeuwarden