Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 in Heerlen

  • Datum: 17 juni 2019
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:Zuid-Limburg, Auberge De Rousch
  • Adres:Kloosterkensweg 17
  • Plaats: Heerlen
  • Sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen (ook de kwetsbaren), Versterking van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders (vitale verenigingen) en Gratis busvervoer voor basisschoolleerlingen naar Limburgse sportevenementen

Van en met elkaar leren! De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties voorjaar 2019 zitten erop. Bijgevoegd de plenaire presentatie (en andere relevante info).

Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart/april tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de in 2019 te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel
Wij zullen je informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), de nieuwe monitor BRC en de relatie met het Sportakkoord. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hierbij willen we graag aansluiten bij de lokale behoefte. Er zal op 2/3 thema’s onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep
Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

 

Downloads Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 in Heerlen
  • Plenaire presentatie BRC voorjaar 2019
  • Publicaties Mulier Instituut monitoring en evaluatie bsc