5.800 buurtsportcoaches werkzaam in bijna alle gemeenten

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. Het gaat hierbij om 5.800 personen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn.

Dit blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 die door het Mulier Instituut is opgesteld. De deelnemende gemeenten verwachten aan het einde van het jaar in totaal 3.578 fte gerealiseerd te hebben (98%). Ongeveer een kwart van de gemeenten (23%) geeft aan de norm op 31 december niet te halen, het gaat hierbij om 89 fte.

Enkele andere belangrijke uitkomsten uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019:

• 2.834 fte aan functionarissen is in 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen. Vanuit de sector kunst en cultuur wordt 566 fte aan functionarissen in 281 gemeenten ingezet.
• In 55 procent van de gemeenten waarin vanuit de sector sport en bewegen functionarissen in het onderwijs worden ingezet, hebben de functionarissen de taak om zelfstandig les te geven. In totaal worden 1160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet. Vanuit de sector kunst en cultuur hebben in 34 procent van de gemeenten functionarissen de taak om op scholen zelfstandig les te geven. Het gaat hierbij om 420 personen die als vakleerkracht kunst en cultuur werkzaam zijn.
• Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%) en personen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet veruit het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.598 fte).
• Op 1 september 2019 zijn 3.263 fte functionarissen in (loon)dienst (96%). Het merendeel is aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur. 137 fte (4%) werkt niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.
• De meeste functionarissen worden ingezet op hbo 5-niveau. Functionarissen die vanuit de sector kunst en cultuur werkzaam zijn, werken relatief vaker op het functieniveau hbo-5 dan functionarissen vanuit de sector sport en bewegen.

Klik hier om de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 te downloaden. 

Naast deze algemene rapportage zullen een aantal gegevens op gemeenteniveau gepubliceerd worden op de openbare website www.waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hierbij om informatie over het aantal formatieplaatsen, de verdeling over sectoren en functieniveaus, of de functionarissen in loondienst of als zzp’er werkzaam zijn, wie de cofinanciering levert en welke doelen worden nagestreefd. Daarnaast kunnen de personen die de vragenlijst hebben ingevuld de gegevens van hun gemeente in de online omgeving waar ook de vragenlijst is ingevuld, vergelijken met een groep referentiegemeenten (te bereiken via www.monitorsportengemeenten.nl met eigen inloggegevens) en hier een rapport downloaden waarin de resultaten van de gemeente zijn uitgewerkt.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 26 november 2019