Aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches groeit tot ruim 6.100

In 2021 nemen 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Er zijn inmiddels 6.169 coaches, goed voor 3.532 fte. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021.

81 procent van de fte’s wordt ingezet voor de hoofdsector sport en bewegen, verdeeld over 335 gemeenten. 19 procent wordt ingezet voor de hoofdsector kunst en cultuur, in 282 gemeenten.

Veel verschillende doelgroepen bereikt

De buurtsportcoaches en cultuurcoaches hebben als doel om Nederlanders te motiveren een leven lang te sporten, te bewegen en culturele activiteiten te beoefenen. Ze worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (94%), jongeren (85%), ouderen (81%) en personen met een beperking (78%). Bij cultuurcoaches wordt vaker dan bij buurtsportcoaches niet ingezet op een specifieke doelgroep.

Lokale samenwerking tot stand brengen

Buurtsportcoaches en cultuurcoaches zorgen voor nieuw aanbod door samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende sectoren. Vanuit sport en bewegen wordt het meest de verbinding gemaakt met het primair onderwijs, sportaanbieders en welzijn. Vanuit kunst en cultuur wordt het meest samengewerkt met het primair onderwijs en organisaties uit de kunst- en cultuursector.

Meeste coaches in loondienst

Op 1 september 2021 is 96 procent van de coaches in (loon)dienst. De meeste daarvan zijn aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur of bij de gemeente of het gemeentelijke sportbedrijf. De cao sport wordt het meest gehanteerd. 4 procent van de functionarissen werkt niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties

Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, in opdracht van het ministerie van VWS, de inzet en resultaten van de BRC. De resultaten van de derde editie uit 2021 zijn gebaseerd op een vragenlijst die is uitgezet onder de deelnemende gemeenten.

Lees de volledige resultaten in de ‘Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021’.

Lees ook de Kamerbrief ‘Ontwikkelingen in de sportsector‘.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 6 december 2021