Al meer dan 60 gemeenten gaan werken met Buurtsportcoach Kompas

In juli werd de ontwikkeling van een monitoringstool voor buurtsportcoaches - het Buurtsportcoach Kompas- al aangekondigd en inmiddels is de bouw van start gegaan. De verwachting is dat de tool vanaf maart 2021 klaar is voor gebruik en al meer dan 60 gemeenten hebben zich voor deelname aan de testgroep en/of het eerste jaar gebruik aangemeld. Aanmelden kan nog steeds.

Inzicht

Het Buurtsportcoach Kompas is een tool die buurtsportcoaches gaat faciliteren in de monitoring en evaluatie van hun werk. Met de verzamelde data kunnen ook de werkgever, de gemeente en landelijke overheidsinstanties en partners hun voordeel doen. De tool gaat zich richten op 3 niveaus van dataverzameling: aantallen, doe ik het goed en doe ik het goede.

  • Aantallen richt zich op de telbare gegevensverzameling zoals aantal deelnemers, of aantal gevoerde gesprekken.
  • Doe ik het goed richt zich op het ophalen van feedback op de gekozen aanpak, begeleiding en condities.
  • Doe ik het goede richt zich op de ervaren effectiviteit bij de doelgroep. Op deze manier kun je waardevolle informatie verzamelen over het bereik, hoe het gedane ervaren wordt en of het bijgedragen heeft aan het vooraf bepaalde doel.

De ontwikkeling van de tool wordt mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van het Ministerie van VWS, die de opdracht voor de ontwikkeling gegund heeft aan de combinatie Team Sportservice en Techonomy. Elvira Stinissen, beleidsmedewerker op de directie sport: “Op het ministerie constateerden we samen met het Mulier Instituut en de VSG dat er een gat was in de kennis over wat de buurtsportcoachregeling opleverde. We hadden wel informatie over aantallen, maar belangrijke gegevens over de echte impact van de regeling ontbraken. Net als informatie voor de buurtsportcoach zelf over hoe hij zijn werk kan verbeteren,” aldus Elvira. Het Buurtsportcoach Kompas faciliteert om die ontbrekende informatie op te halen.

Bouwfasen

Het ontwerpen en de bouw van het Buurtsportcoach Kompas is inmiddels begonnen. De gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid van de tool staan centraal. Het succes staat of valt met het gebruik ervan door de buurtsportcoach en daarom wordt er veel aandacht besteed aan de ervaren drempels in gebruik en de aansluiting op de praktijk. In verschillende testfases wordt dit getoetst. Samen met partners als Mulier en Kenniscentrum Sport en Bewegen wordt gekeken naar de toepassing van een standaard in terminologie zodat de verzamelde informatie ook daadwerkelijk achteraf met elkaar vergeleken kan worden. De bouwfase zal tot maart 2021 duren voordat de tool in gebruik genomen kan worden.

Brede testgroep

In juli riepen we gemeenten op of zij interesse hadden om als tester deel te nemen in de ontwikkeling en bouw van het Buurtsportcoach Kompas. Meer dan 30 gemeenten, van groot tot klein, hebben hier gehoor aan gegeven. Een prachtig aantal dat zorgt voor een mooie diversiteit en afspiegeling vanuit de praktijk. De uitdaging is namelijk iets ontwikkelen dat breed toepasbaar is.

Ook meedoen?

Naast de gemeenten in de testgroep, zijn er nog eens 30 die zich al aangemeld hebben voor het eerste jaar gebruik na de lancering. Dit eerste jaar wordt gratis aangeboden vanuit het Ministerie van VWS om iedereen de kans te geven ermee bekend te raken en het te gebruiken. Toetreden tot de testgroep is niet meer mogelijk, maar je opgeven voor eerste jaar gratis gebruik natuurlijk wel. Dat kan via www.buurtsportcoach-kompas.nl.

Afzender: Team Sportservice
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 september 2020