Arts in Health whitepaper

Hoe kan kunst bijdragen aan de transitie in de gezondheidszorg? LKCA werkte mee aan het Arts in Health whitepaper. Naast een beschrijving van onderzoek levert dit whitepaper een landelijke agenda met doelen en acties om het veld verder te versterken. Marlies Tal neemt namens LKCA deel in de stuurgroep en Josefiene Poll leverde een bijdrage vanuit haar onderzoek naar actieve cultuurparticipatie op positieve gezondheid. Ook zal Josefiene vanuit haar kennis over onderzoek deelnemen aan één van de vier werkgroepen om de agenda verder te brengen.

Deze whitepaper is een intersectorale verkenning van de huidige stand van zaken op het gebied van arts in health in Nederland. De auteurs zijn ervan overtuigd dat arts in health kan helpen om de grote uitdagingen waar onze gezondheidszorg de komende decennia voor staat, het hoofd te bieden en hebben een agenda geformuleerd voor het verduurzamen van het veld voor arts in health in Nederland.

Download de Whitepaper : https://www.artsinhealth.nl/launch

Afzender: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 maart 2024