Behoeftepeiling onder buurtsportcoaches

De impuls rondom de buurtsportcoaches is omgezet in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving en voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren. Mede daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de behoeftes van de buurtsportcoaches.

Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. Continu bij- en nascholing is daarom essentieel om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de beoogde lokale (regionale) doelstellingen.

Vragenlijst

Het LAB heeft als doel om op basis van behoeften bij- en nascholingsaanbod voor professionals aan te bieden zodat zij hun rol en taak optimaal kunnen uitoefenen en zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. Tot 20 november kunnen buurtsportcoaches kenbaar maken wat zij nodig hebben in een behoeftepeiling. Ook gemeenten en werkgevers ontvangen binnenkort een vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om in het eerst kwartaal van 2020 regionaal de dialoog in deze driehoek te faciliteren. Meer informatie over het programma LAB treft u hier aan.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 5 november 2019