Belang van borgen en netwerken én ondersteuning

Op maandag 5 november zijn de projectleiders Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) -gestart in 2018- bijeengekomen in Amersfoort. Onder leiding van Kenniscentrum Sport hebben zij uitdagingen die nu lokaal spelen en tips uitgewisseld. Veel besproken thema’s zijn de werving en betrokkenheid van ouders en jongeren.

Daarna zijn ze met actieve werkvormen aan de slag gegaan, gericht op het  belang van netwerken en borgen. Rond netwerken is de conclusie dat voor lokale projecten gericht op jeugd met (risico op) overgewicht per fase van het project andere professionals en organisaties betrokken zijn. Ook kunnen rollen van deze partners veranderen per fase. De meeste projecten waren al bezig met het borgen van hun project. Borgen kan spelen op verschillende niveaus ( bijvoorbeeld vasthouden leefstijlverandering van de deelnemers of het project zelf). En borging is meer dan alleen een financieel aspect. Het is een dynamisch proces waarbij aspecten als borgen van mensen (bijvoorbeeld kennis), samenwerking, monitoring & evaluatie, communicatie (marketing) en het aanbod zelf een rol spelen. Meer informatie over borging vind je hier.

Ondersteuningspunt Sportimpuls
Als Sportimpuls projectgroep heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van (onafhankelijke) ondersteuning tijdens het traject. Het Ondersteuningspunt Sportimpuls (onder regie van NOC*NSF) coördineert de afstemming van de vraag en behoefte en zorgt in afstemming met de projectgroep voor gepaste ondersteuning. Het Ondersteuningspunt hanteert twee verschillende soorten begeleiding:

Start–up sessie
Nieuwe projecten die in september 2018 zijn gestart, kunnen een start–up sessie aanvragen. De ervaring leert dat bij het opstarten van een Sportimpuls project van alles komt kijken. Hoe start je de samenwerking op met nieuwe partners en hoe krijg je elkaars belangen inzichtelijk? Hoe ga je de voortgang van het project monitoren? Daarom bieden we de projectgroep van een toegekend Sportimpuls project 2018 kosteloos een start–up sessie aan. In deze sessie gaat de projectgroep aan de slag met het samenwerken. In de start-up sessie zal ingezoomd worden op de gezamenlijke doelen, belangen en de wijze van samenwerken. Deze condities worden gebruikt om een stevige samenwerking te realiseren.

Procesbegeleiding
Als projectgroep heb je echter niet alleen bij de opstart van het traject de mogelijkheid om begeleiding te krijgen. De reguliere procesbegeleiding gaat namelijk in op het gehele proces tijdens de looptijd van het project. Doel hierbij is om middels het inzetten van een aantal dagdelen (proces) begeleiding een kwaliteitsimpuls te geven aan het project.

Zowel bij de procesbegeleiding als de start–up sessie wordt er geput uit een uitgebreid netwerk van professionals.
Heb je interesse in een start–up sessie, ben je al eerder gestart met jouw project en ervaar je uitdagingen óf wil je even sparren? Neem dan contact met ons op via sportimpuls@nocnsf.nl of 06-23271773. Wij helpen je graag verder.

Afzender: Kenniscentrum Sport en NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 november 2018