Sport en bewegen in de buurt

Beroepsvorming buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

In het najaar van 2016 heeft Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches (Steenbergen e.a., 2016). Uit deze verkenning blijkt onder buurtsportcoaches een zekere mate van draagvlak te zijn voor een dergelijke beroepsvereniging (wellicht beter: beroepsvorming).

De buurtsportcoaches zagen vooral waarde in (1) kennis ontsluiten en delen van kennis met andere buurtsportcoaches, (2) verdere professionalisering en (3) de lobby richting landelijk en lokaal niveau (‘het verkrijgen van smoel’).
De verkenning naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging gaf voldoende basis om in ieder geval met de buurtsportcoaches zelf te kijken hoe beroepsvorming verder vorm te geven is. Vanuit het principe ‘voor en door buurtsportcoaches’ verkent een aanjaaggroep van 25 buurtsportcoaches op welke manier ze beroepsvorming inhoud kunnen geven in 2018 en verder. Met tijdelijke steun in de rug van VWS gaat de aanjaaggroep in 2018 diverse lokale bijeenkomsten organiseren en werken aan een stabiele basis om zelf initiatief te nemen in de verdere ontwikkeling van hun beroep.

Ben je buurtsportcoach en wil je hier meer over weten? Laat dit dan weten via deze link.