Sport en bewegen in de buurt

Beroepsvorming buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Ruim een jaar geleden is een aanjaaggroep bestaande uit een kern van circa twaalf buurtsportcoaches, in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Sport, gaan brainstormen over het nut van de vorming van een beroepsgroep van buurtsportcoaches.

In eerste instantie was het nog aftasten en zoeken of de noodzaak tot beroepsvorming voor buurtsportcoaches er echt is, inmiddels zijn we daar wel van overtuigd. Uit behoeftepeilingen en contacten met collega buurtsportcoaches merken we dat er een grote behoefte is om collega’s te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen. Zeker bij kleinere organisaties is die mogelijkheid beperkt, maar ook buurtsportcoaches die werkzaam zijn in grotere steden kijken graag eens over de stadsgrenzen om te leren van collega’s in vergelijkbare situaties. Bovendien is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaring bij buurtsportcoaches waarvan veel meer gebruik gemaakt kan worden. Ook willen we als buurtsportcoaches ‘meer smoel’ krijgen, zichtbaarder worden als beroepsgroep.

Inmiddels zijn we zover dat er een vereniging opgericht zal worden in 2018. Vanuit de aanjaaggroep zijn drie bestuursleden opgestaan om de vereniging de eerste maanden te leiden: Bas de Wit (SportSupport Kennemerland), Arno de Swart (Sportservice Zwolle) en Sigrid Schweitzer (Sportservice Amsterdam). Daarnaast zijn er twee werkgroepen. De werkgroep PR & communicatie gaat zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van een huisstijl, platform en een website. En de werkgroep bovenlokale bijeenkomsten gaat bijeenkomsten organiseren waar buurtsportcoaches van verschillende organisaties elkaar ontmoeten en kennis kunnen delen. We willen hierbij vooral gebruik maken van de kracht van de buurtsportcoaches. Het streven is om dit jaar zes van deze bijeenkomsten te organiseren, waarmee nog geen landelijke dekking wordt bereikt. De bedoeling is om dit uit te gaan breiden, zodat er voor elke buurtsportcoach in de eigen omgeving minimaal één keer per jaar een bijeenkomst is waarbij hij kennis kan opdoen en delen met collega’s. De eerste bijeenkomst in Alkmaar is zo succesvol geweest dat er op verzoek van de medewerkers op korte termijn een vervolg op komt. Daarnaast worden er dit jaar bijeenkomsten in de regio’s Ede-Wageningen-Renkum, Zwolle en Brabant gepland, en een bijeenkomst voor buurtsportcoaches in de vier grote steden (G4).

Zodra de beroepsvereniging een feit is, zullen we hierover breed gaan communiceren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas de Wit (bdewit@sportsupport.nl), Arno de Swart (a.deswart@sportservicezwolle.nl) en Sigrid Schweitzer (sschweitzer@sportserviceamsterdam.nl) of Marloes Aalbers (marloes.aalbers@kcsport.nl).