Beter monitoren en evalueren

45 procent van de buurtsportcoaches wil zich graag ontwikkelen in het monitoren en evalueren van proces en opbrengsten van hun inzet. Dit is ook voor de helft van de werkgevers het belangrijkste aandachtspunt. Dit alles blijkt uit panelonderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Buurtsportcoaches zijn vooral verbindende personen. Communiceren en samenwerken zijn de belangrijkste vaardigheden van een goede buurtsportcoach. Kennis over de doelgroep en beleid vinden zij belangrijk. Buurtsportcoaches willen hun vaardigheden en kennis graag verder ontwikkelen. Ook werkgevers willen graag ondersteund worden in hun rol.

Om in te spelen op die behoefte heeft het Mulier Instituut een stappenplan ontwikkeld om gemeenten of buurtsportcoaches handvatten te bieden om zelf een monitorings- en evaluatieagenda op te stellen en deze te integreren in de werkzaamheden van de buurtsportcoach en partners. Het doel van de monitorings- en evaluatieagenda is om te bepalen wanneer welke informatie moet worden verzameld en beoordeeld. Daarmee wordt gezorgd dat uiteindelijk goed inzicht kan worden verkregen in wat de inzet van de buurtsportcoach oplevert.

Met het stappenplan worden praktische werkbladen geleverd en twee voorbeelden van het monitorings- en evaluatiebeleid van gemeenten. Daarnaast heeft het Mulier Instituut samen met Kenniscentrum Sport een handig overzicht gemaakt van de belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid.

Meer lezen:

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 november 2018