Bewegen in en rondom de school

Sport en bewegen hebben binnen het onderwijs een belangrijke rol. Kenniscentrum Sport en Bewegen geeft je via een onderwijspagina en bouwstenen input hoe je jeugd kan motiveren en de schoolomgeving beweegvriendelijker kunt inrichten.

Als school het goede voorbeeld geven: de dynamische schooldag

Wat kan de school betekenen voor meer én vaardiger bewegen in en rondom de school? Hoe maak je de schooldag dynamischer voor jeugd? Ieder kind heeft immers recht op voldoende sport en beweging en een goede breed motorische ontwikkeling. Maar gebeurt dit ook voldoende?

Laat je inspireren door de filmpjes met goede voorbeelden en ga vervolgens aan de slag als buurtsportcoach, vakleerkracht, combinatiefunctionaris of groepsleerkracht. Neem bijvoorbeeld openbare basisschool De Waterhof in Delft, die beweging de afgelopen jaren met enthousiasme heeft ingebed in de schooldag. Maar ook het voortgezet onderwijs timmert aan de weg op het gebied van sport en bewegen, zoals het Montessori College in Nijmegen. Het derde praktijkfilmpje gaat over het ROC Tilburg, waar ze de mbo-leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt door een vitale voorsprong op te bouwen. Laat Kenniscentrum Sport en Bewegen weten wat je ervan vindt en hoe zij je verder kunnen helpen!

Bouwstenen voor een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Meer informatie en handvatten krijgen bij het creëren van een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving? Aan de hand van zes pijlers maakt Kenniscentrum Sport en Bewegen inzichtelijk wat belangrijk is en hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

De tipsheet start vanuit het BeweegVriendelijke Omgeving (BVO) model dat bestaat uit drie componenten: hardware, software en orgware. De inzet van bijvoorbeeld buurtsportcoaches en JOGG-regisseurs ligt voor de hand als ‘software- en orgware-matige’ aanpak. Graag nemen we jullie mee in de zes pijlers voor het creëren van een beweegvriendelijke schoolomgeving, waarin onder andere veiligheid en het betrekken van kinderen en de buurt aan bod komen.

 

 

Afzender: Kenniscentrum Sport en Bewegen
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 11 maart 2021