Bijeenkomsten voor en door buurtsportcoaches

Het organiseren van bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen is een van de speerpunten van de nieuwe beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches. Inmiddels hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden in verschillende regio’s.

De opzet van de bijeenkomsten was overal verschillend, maar de uitgangspunten waren hetzelfde:

  • De bijeenkomsten zijn voor en door buurtsportcoaches georganiseerd, waardoor ze laagdrempelig zijn en uitwisseling tussen collega’s centraal staat.
  • De bijeenkomsten zijn op bovenlokaal niveau georganiseerd, dus voor buurtsportcoaches van enkele gemeenten. Een enkele bijeenkomst was op provinciaal niveau. 
  • De invulling van de bijeenkomsten is gedaan op basis van de vraag en behoefte die is geïnventariseerd bij collega buurtsportcoaches en werkgevers.

Positieve evaluatie
Er is gevarieerd in opzet van de bijeenkomsten, met zowel inhoudelijke workshops als actieve clinics, uitwisseling van vragen en goede voorbeelden, intervisie en informele borrels en lunches. Waar mogelijk is de samenwerking opgezocht met provinciale sportorganisaties, opleidings- en kennisinstituten. Alle bijeenkomsten zijn geëvalueerd en het algehele beeld is dat de bijeenkomsten aansluiten bij en voorzien in een behoefte van buurtsportcoaches.

Een bijeenkomst voor buurtsportcoaches in jouw regio?
Wil jij (helpen met) een bijeenkomst organiseren voor buurtsportcoaches in jouw regio? Neem dan contact met ons op, want er is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan die we graag met je delen. Maar we zijn als nieuwe beroepsvereniging ook op zoek naar collega’s die willen meedenken of meedoen!

Stuur een mail naar info@wijbuurtsportcoaches.nl, dan nemen we contact met je op. We zijn ook aanwezig op de Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt op Papendal op 6 december. En je kunt ons volgen of berichten sturen via Linkedin, Twitter, Instagram of Facebook. Voor meer informatie, kijk op www.wijbuurtsportcoaches.nl.

Afzender: Wij Buurtsportcoaches
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 november 2018