BRC Monitor 2022

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022.

De coaches zijn verdeeld over twee hoofdsectoren:

  • sport en bewegen: 81 procent van de fte’s, verdeeld over 328 gemeenten;
  • kunst en cultuur: 19 procent van de fte’s, verdeeld over 276 gemeenten.

 

Meeste verbinding gelegd met basisonderwijs

Buurtsport- en cultuurcoaches brengen samenwerking tot stand tussen verschillende sectoren. Vanuit sport en bewegen doen ze dat het vaakst met het basisonderwijs en sportaanbieders. Vanuit kunst en cultuur het meest met het basisonderwijs en organisaties uit de kunst- en cultuursector.

 

Ten opzichte van 2021 leggen vanuit beide sectoren meer coaches een verbinding met vluchtelingenwerk.

 

Meeste resultaat op doelen die gemeenten het belangrijkst vinden

Van de landelijke doelstellingen uit de BRC zien gemeenten over het algemeen de meeste resultaten op de doelen die zij zelf het belangrijkst vinden:

  • sport,- beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken;
  • lokale verbindingen tot stand brengen;
  • een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken.

 

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties

Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS, de inzet en resultaten van de BRC. De resultaten van de vierde editie uit 2022 zijn gebaseerd op een vragenlijst onder de deelnemende gemeenten. Vanaf 2023 wordt de BRC met andere thema’s en programma’s gebundeld in één brede specifieke uitkering (SPUK).

 

Lees de volledige resultaten in de ‘Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022’.

Lees ook de Kamerbrief ‘Ontwikkelingen in de sportsector‘.

 

Neem voor meer informatie contact op met Eva Heijnen.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 21 december 2022