Buurtsportcoach zorgt voor samenwerking en bereikt kwetsbare groepen

Het werk van buurtsportcoaches, waarvan er inmiddels zo’n 4.700 in zo goed als alle Nederlandse gemeenten actief zijn, is zichtbaar: zowel gemeenten als de buurtsportcoaches zelf zien dat nieuwe samenwerkingen ontstaan en kwetsbare groepen worden bereikt. 

Gemeenten geven de inzet van buurtsportcoaches het rapportcijfer 8,1. Dat is te lezen in een websheet van het Mulier Instituut over de inzet van buurtsportcoaches. 

Verbinding tussen sectoren en partijen 

Verbindingen leggen tussen verschillende sectoren, dat noemen gemeenten en buurtsportcoaches het vaakst als belangrijkste resultaat van het werk van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches zetten samenwerkingen op met (en tussen) onder andere sportverenigingen, scholen, zwembaden en fysiotherapeuten. 

Kwetsbare groepen bereikt 

Buurtsportcoaches weten allerlei kwetsbare groepen te bereiken, zoals mensen met een beperking, mensen die in armoede leven of mensen met een inactieve leefstijl of overgewicht. Eén buurtsportcoach werkt meestal voor verschillende doelgroepen. 

Specialist of generalist? 

Buurtsportcoaches vullen hun taak niet allemaal op dezelfde manier in. Bijna een kwart (23%) van de buurtsportcoaches noemt zichzelf specialist (veel kennis van een specifieke doelgroep, sport, sector of taak). Ruim een kwart (27%) ziet zichzelf juist als generalist (combineren van verschillende taken in verschillende sectoren). De rest zegt een deel van de werktijd specialist te zijn en een deel generalist. 

Websheet op basis van verschillende peilingen 

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar de inzet van de buurtsportcoaches. In een websheet staan resultaten op bovenstaande en andere thema’s, van peilingen uit 2019, 2020 en 2021, overzichtelijk onder elkaar. Deze peilingen heeft het Mulier Instituut uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Lees alle bevindingen over buurtsportcoaches in de websheet ‘De stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches’.  

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 7 juni 2021