Buurtsportcoaches belangrijk bij revalidatie corona

Wie het nieuws rond corona goed volgt, weet dat patiënten die lang in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen sterk verzwakt zijn. Werken aan sterke spieren vooraf, en goed trainen in de herstelfase is belangrijk. Samenwerking tussen zorgverleners, organisaties met sport- en beweegaanbod én buurtsportcoaches heeft hier een duidelijke meerwaarde.

Het coronavirus treft veel mensen, ouderen meer dan jongeren. Behandelaars in ziekenhuizen spreken van erg zieke patiënten die lang in het ziekenhuis of op de Intensive Care (IC) liggen. Dit heeft een extreem verlies van spiermassa tot gevolg, waardoor mensen voor korte of lange periode of permanent problemen ondervinden in dagelijks bewegen. Met beweegaanbod kan zowel preventief als na ontslag uit het ziekenhuis gewerkt worden aan een vlottere revalidatie.

Samenwerken zorg en sport

Buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de revalidatie. Hoe en wanneer? Dat hangt deels af van de lokale situatie en van wat verzekeraars vergoeden. Ga daarvoor als buurtsportcoach tijdig met de fysiotherapie in gesprek.

Omdat samenwerking tussen zorg en sport – en dus ook sport en fysiotherapie – niet altijd vanzelfsprekend is, kun je als buurtsportcoach hiervoor de 10 tips raadplegen die zorg en sport verbinden.  

Wat is de meerwaarde van buurtsportcoaches:

  • Buurtsportcoaches kunnen instructie organiseren voor trainers, coaches en begeleiders van bestaand sport- en beweegaanbod. Bijvoorbeeld door fysiotherapeuten in te huren. Fysiotherapeuten kunnen sportaanbieders informatie geven over de beperkingen van dit type patiënten en tips voor een passend aanbod.
  • Buurtsportcoaches kunnen inkoop van interventies begeleiden, of helpen bij het opzetten van nieuw aanbod. Waarbij de buurtsportcoach erop let dat deze interventies en aanbod passen bij wat deze groep nodig heeft, met bijvoorbeeld aandacht voor zowel krachttraining als voeding.
  • Buurtsportcoaches kunnen zorgaanbieders stimuleren om patiënten door te verwijzen naar geselecteerd aanbod buiten de sport. Denk aan huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Maar ook ergo-, oefentherapeuten en wijkverpleegkundigen hebben baat bij goede informatie over lokaal aanbod.
  • Buurtsportcoaches kunnen een coördinerende rol spelen tussen lokale zorg- en sport organisaties in brede zin, waardoor er een betere samenwerking tot stand komt. En waardoor de communicatie onderling en richting patiënten goed verloopt.

Specifiek voor corona geldt dat er nog weinig bekend is over belasting, belastbaarheid en training van de patiënt bij de revalidatie. Daarom is het belangrijk dat beweegaanbieders altijd recente kennis vanuit de fysiotherapie blijven gebruiken.

Het volledige artikel kun je hier lezen.  

Afzender: Allesoversport.nl
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 mei 2020