Buurtsportcoaches willen meer kennis over discriminatie en sociale uitsluiting in de sport

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan wel een belangrijk onderdeel van hun werk. Ze willen hun kennis en expertise hierover vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches willen hun kennis en expertise vooral vergroten over discriminatie en sociale uitsluiting op basis van:

  • sociaaleconomische status;
  • huidskleur/herkomst;
  • beperking en chronische ziekte.

Helft buurtsportcoaches weet niet of gemeente antidiscriminatiebeleid heeft

De helft van de buurtsportcoaches is er niet van op de hoogte of de gemeente waarin ze werken beleid heeft om discriminatie tegen te gaan. Vier op de tien geven aan dat hun gemeente dit beleid heeft.

Helft buurtsportcoaches wel eens slachtoffer of getuige van discriminatie in de sport

Eén op de vijf buurtsportcoaches heeft zelf wel eens discriminatie of sociale uitsluiting in de sport ervaren. Drie op de tien zijn geen slachtoffer, maar wel getuige van discriminatie geweest.

Buurtsportcoaches die zich identificeren als iemand met een migratieachtergrond, beperking of chronische ziekte of als lhbt+’er (17% van de totale groep) hebben relatief vaak zelf discriminatie of sociale uitsluiting in de sport ervaren.

Onderzoek onder Buurtsportcoaches

De resultaten van dit onderzoek komen uit een peiling onder buurtsportcoaches. In februari en maart 2023 hebben 144 buurtsportcoaches de vragenlijst ingevuld. Het Mulier Instituut heeft deze vragenlijst uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees de volledige bevindingen in onze factsheet ‘Buurtsportcoaches over discriminatie in de sport’

Neem voor meer informatie contact op met Angelina Gómez Berns.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 1 september 2023