Communicatiemiddelen Sportakkoord voor clubs

Vanuit de samenwerking Sportbonden & Sportakkoord is er een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld voor clubs. Hiermee willen we de clubs herinneren aan de meerwaarde van het lokale Sportakkoord met als doel dat ze zich aansluiten. Je bent als buurtsportcoach een belangrijke spil in de gemeente, het Sportakkoord en de clubs. Schroom niet en deel de communicatiemiddelen met de clubs, zodat zij weten wat het Sportakkoord is, hoe het Sportakkoord de club kan ondersteunen en hoe clubs kunnen aansluiten.

Het Sportakkoord en de rol van de buurtsportcoach

Als buurtsportcoach weet je als geen ander hoe je de mensen in de gemeente en wijk meer kunt laten sporten en bewegen. Je bent de verbinder tussen sport en bewegen enerzijds, en andere sectoren anderzijds. Met als gevolg dat er een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen in hun eigen buurt beschikbaar is. Niet alleen een netwerker dus, maar ook iemand die stimuleert, begeleidt en adviseert als het gaat om sport en bewegen als middel of doel in te zetten. De samenwerking tussen verschillende partijen is hét fundament voor het lokale Sportakkoord. Als buurtsportcoach heb je informatie over deze lokale samenwerkingsverbanden en bent daardoor zo goed als onmisbaar. Want met elkaar werken we aan de toekomst van sport in de gemeente door iedereen meer te laten bewegen met meer plezier.

Werk je met de sportclubs in jouw gemeente samen? Dan kun je de clubs helpen door mee te denken over wat zij nodig hebben om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De club gaat vervolgens samen met de Adviseur lokale sport bepalen welke service daar het beste bij past.

Wat zijn de communicatiemiddelen?

De communicatiemiddelen zijn ontwikkeld in samenwerking met meerdere collega’s van sportbonden en meerdere Adviseurs lokale sport.
In de brochure staat uitgelegd wat het lokale Sportakkoord is en maakt duidelijk dat clubs nog steeds kunnen aansluiten. Via een link in de brochure kunnen clubs het Sportakkoord van hun gemeente lezen. Verder is er een stappenplan opgenomen dat duidelijk maakt hoe clubs ondersteuning kunnen aanvragen. Tenslotte vind je ook nog voorbeelden van ondersteuning vanuit het Sportakkoord.

Via deze link vind je de brochure en een handig stappenplan voor sportclubs. Bekijk de website clubbase.nl/sportakkoord waar voor de club overzichtelijk te vinden is wat het Sportakkoord betekent voor hun club. Alle sportbonden en Adviseurs lokale sport hebben deze communicatiemiddelen ontvangen, maar schroom niet om deze brochure en stappenplan te delen met de lokale verenigingsondersteuners rondom de clubs en met de clubs zelf. Gebruik daar eventueel de begeleidende tekst voor die je in het communicatiepakket kunt vinden.

 

 

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 11 maart 2021