Coronamaatregelen beïnvloeden het werk van elke buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit doen ze door taken op te pakken waar ze anders niet/nauwelijks aan toe komen (67%; denk aan doorontwikkeling van projecten), reguliere taken te doen op een aangepaste manier (57%; denk aan digitale beweeglessen), werk voor te bereiden (49%) en heel andere werkzaamheden uit te voeren (43%; denk aan kinderopvang).

Dit blijkt uit een peiling onder buurtsportcoaches en uit interviews met werkgevers van buurtsportcoaches. Deze onderzoeken zijn in april 2020 door het Mulier Instituut uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Andere belangrijke bevindingen uit de onderzoeken zijn:

  • Werkgevers verwachten dat de meeste veranderde werkzaamheden periode-gebonden zijn. Een van de uitzonderingen daarop is de kennisdeling die nu is ontstaan binnen de beroepsgroep. De voorbeelden en tools die in deze coronatijd worden uitgewisseld leveren veel op.
  • De financiële consequenties op korte termijn vallen mee, maar er zijn zorgen op de langere termijn. Omdat werkafspraken met opdrachtgevers lang niet altijd zullen worden nagekomen en de economie verslechtert, zijn veel werkgevers onzeker en bezorgd over de toekomstige inkomsten.
  • Toch zien de meeste werkgevers ook veel kansen voor de toekomst. Door de coronacrisis is veel aandacht gekomen voor het belang van sport en bewegen voor gezondheid,
  • Meerdere werkgevers benoemen dat de rol en het belang van de buurtsportcoach door de coronacrisis duidelijker is geworden bij een grote groep mensen.

Klik hier voor de factsheet ‘De impact van de coronamaatregelen op de werkzaamheden van buurtsportcoaches’.

Neem voor meer informatie contact op met Wikke van Stam.

Klik hier voor een overzicht van het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 18 mei 2020