Coronatijd: nieuwe kansen voor lokale samenwerking met sociaal domein

Buurtsportcoaches en hun teamleiders hebben bij de start van de ‘intelligente lockdown’ half maart onder hoge tijdsdruk nieuwe programmeringen en activiteiten ontwikkeld en aangeboden voor uiteenlopende doelgroepen. Toen eind april de sport weer geleidelijk ‘open’ ging, stonden zij alweer klaar om sportclubs te ondersteunen.

Nu staat bij hen de vraag centraal: wat hebben we geleerd van de afgelopen periode en wat willen we behouden of juist laten vallen in het ‘nieuwe normaal’?

De rol van de buurtsportcoach is in de afgelopen maanden veranderd. Nog nooit was sport en bewegen zo belangrijk en er ontstonden dan ook vele nieuwe samenwerkingen. De flexibele en professionele opstelling van de buurtsportcoaches heeft bijgedragen aan een maatschappelijke impact op verschillende beleidsterreinen, zoals het sociaal domein.

Kenniscentrum Sport & Bewegen ging met vier teamleiders in gesprek over hun ervaringen in deze coronatijd. Allen zijn het er over eens: het belang van sport en bewegen is nog duidelijker naar voren gekomen en de afgelopen periode heeft veel kansen gecreëerd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, structureel aanbod te creëren en (nieuwe) financieringsvormen te vinden. 

De teamleiders doen dan ook een oproep aan gemeenten, om zaken dusdanig op elkaar af te stemmen, zodat sport, bewegen en andere beleidsterreinen elkaar in de uitvoering kunnen vinden en structureel samenwerken. “Gemeenten, pak je regierol. Zorg ervoor dat jullie afspraken maken op bestuurlijk niveau en met andere beleidsterreinen, zodat we op uitvoerend niveau op elkaar aansluiten.”

Met meer aandacht voor preventie en gezondheid zijn er kansen ontstaan voor samenwerking binnen het sociaal domein en met partijen als verzorgingshuizen en welzijnsorganisaties. Toch blijft de financiering en de structurele inbedding van aanvullende activiteiten nog een aandachtspunt, waarbij ook gekeken wordt naar andere manieren van financiering.

Lees hier het volledige artikel. 

Afzender: Allesoversport.nl
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 21 juli 2020