Cultuurcoaches in Caribisch gebied

Vanuit OCW zijn middelen beschikbaar gesteld voor de onmiddellijke inzet van zes cultuurcoaches in het Caribisch deel van Nederland, verspreid over de bijzondere gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba. De eilanden hebben elk nagedacht over welk profiel van een cultuurcoach voor hen het meest relevant is, en de wervingsprocedure vindt op dit moment plaats.

Wanneer de cultuurcoaches zijn aangesteld, zal LKCA ondersteunen bij de onderlinge kennisdeling. Vanuit de eilanden is er behoefte aan inspiratie en om aan te sluiten bij een netwerk van cultuurcoaches. Heb jij vanuit je ervaring interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met: claudiamarinelli@lkca.nl

Afzender: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 11 oktober 2023