Cultuurparticipatie

Met deze kennisdossiers en regelingen ondersteun en stimuleer je, als lokale cultuurcoach/ bruggenbouwer, cultuur van iedereen.

De komende jaren werken het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met organisaties uit de culturele sector en het sociaal domein aan de vergroting van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurdeelname in de samenleving. Het Programma Cultuurparticipatie loopt van 2021-2024.

Het kennisdossier biedt inzichten voor professionals in cultuur, zorg en welzijn en beleid om drempels weg te nemen en te zorgen voor actieve cultuurparticipatie voor iedereen. De thema’s die in de kennisdossiers aan bod komen zijn: armoede, eenzaamheid, jongeren, mensen met een beperking, nieuwkomers, ouderen en zingeving. Voor de kennisdossiers klik je hier.

Wie actief is in de culturele sector of het sociale domein en cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk wil maken voor bepaalde doelgroepen, kan aanspraak maken op de regeling Samen cultuurmaken.

Afzender: LKCA
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 september 2020