De beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches

Wij Buurtsportcoaches is sinds 5 juli 2018 de beroepsvereniging voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een vereniging voor en door buurtsportcoaches en we staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Dat doen we door:

  • ervoor te zorgen dat buurtsportcoaches van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren door (digitale) ontmoetingen te faciliteren;
  • met buurtsportcoaches en betrokken partijen een basisnorm voor kwaliteit vast te stellen;
  • volwaardig gesprekspartner te zijn voor het Ministerie van VWS, opleiders en andere stakeholders waarbij we de belangen van de beroepsgroep vertegenwoordigen.

Op 29 juni 2018 is het Sportakkoord gelanceerd en ondertekend door tientallen organisaties. Buurtsportcoaches worden in het Sportakkoord gezien als een belangrijk middel. Een nieuwsbericht over de lancering van het Sportakkoord op de site van de Rijksoverheid begint met “Ruim 700 extra buurtsportcoaches…”. Wij zijn blij met deze erkenning en uitbreiding, maar tegelijkertijd vinden we dat we als buurtsportcoaches zelf aan tafel moeten komen bij de ontwikkeling van sport- en beweegbeleid.
Onze droom is dan ook dat een volgende versie van het Sportakkoord door ons wordt mede ondertekend en dat tenminste 2/3 van de beroepsgroep zich dan bij ons heeft aangesloten!

Wij BSC

Doe je mee?
Lid worden kan vanaf 2019, als blijkt dat er voldoende draagvlak is. Vind jij ook dat het tijd is voor verandering? Laat je steun blijken door ons te volgen via Facebook, Instagram, Twitter (account volgt nog) of Linkedin. Alle communicatiekanalen, waaronder ook de website www.wijbuurtsportcoaches.nl zijn nog in ontwikkeling.

Meehelpen?
Alle support en denkkracht is welkom. Heb jij een goed idee hoe de beroepsvorming van de buurtsportcoach versterkt kan worden of help je graag mee? Bijvoorbeeld door het maken van mooi beeldmateriaal tijdens bijeenkomsten, het delen van ervaringen of tips via onze social media kanalen, inzet van expertise op het gebied van communicatie / website ontwikkeling, enzovoort. Neem dan contact met ons op, want we willen het samen met jullie doen! info@wijbuurtsportcoaches.nl.

Afzender: Wij Buurtsportcoaches
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 28 augustus 2018