Sport en bewegen in de buurt

De buurtsportcoach bij een congres voor wijkteams

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op dinsdag 22 mei vond in Ede een groot congres plaats voor professionals die werkzaam zijn in wijkteams en hun managers. Kenniscentrum Sport heeft daar een workshop verzorgd over samenwerking met de buurtsportcoach. In deze workshop vertelden buurtsportcoaches Tanja Dijkstra uit Renkum en Halima el Ghamarti uit Utrecht over hun werk in het sociale domein en hoe ze hierbij samenwerken met het wijkteam / buurtteam.

De deelnemers aan de workshop waren met name leden van diverse wijkteams, een aantal teamleiders, managers en een enkele beleidsmedewerker. Er was veel interesse voor de mogelijkheden die samenwerking met een buurtsportcoach biedt. Met name op het gebied van preventie en signalering, maar ook voor het verwijzen van ouderen en kwetsbare burgers. Soms werd met enig ongeloof geluisterd naar de verhalen van Halima en Tanja, die veel tijd investeren in persoonlijke contacten met deze doelgroepen. Tanja via huisbezoeken en verwijzingen van het wijkteam. Halima met name via bewonersgroepen die ze bezoekt en via een beweegloket in de wijk, waar ze zaken als vitaliteit en opvoedvraagstukken bespreekt met mensen die bijvoorbeeld een jeugdsportfondsaanvraag doen. Tanja werkt al nauw samen met het wijkteam in Renkum. Halima wil in Utrecht nog intensiever samenwerken met het buurtteam. Om beter in beeld te komen bij hen, schuift zij op eigen initiatief iedere drie weken aan bij een lunch van het buurtteam.

De deelnemers waren oprecht geïnteresseerd en er was veel interactie en discussie tijdens de workshop. Hierbij kwamen onder andere de volgende vraagstukken aan de orde:
• Wijkteams vinden het ingewikkeld dat buurtsportcoaches allemaal iets anders doen en dat ze allemaal een andere achtergrond en opleiding hebben. “Hoe weet je nou wat je aan de buurtsportcoaches in jouw gemeente hebt?” Het ontbreekt hen vaak aan tijd om uit te zoeken wie de buurtsportcoaches in hun gemeente zijn en wat ze doen. En om de samenwerkingsmogelijkheden goed te verkennen.
• Sommige professionals in wijkteams vinden het lastig waar de scheidslijn ligt van het werk van een buurtsportcoach. “Het lijkt wel alsof jullie werk doen, dat ik eigenlijk zou moeten doen. Maar we moeten toch niet met elkaar concurreren?” De meerderheid was het erover eens dat er vooral goede afstemming moet zijn tussen wijkteams en buurtsportcoaches, om ervoor te zorgen dat je elkaar aanvult, en inderdaad niet gaat concurreren of dingen dubbel doet.
• Door de aanwezige beleidsmedewerker werd geopperd: “Maar moeten buurtsportcoaches dan niet standaard in de wijkteams, als ze ook in het sociale domein opereren?” Daar waren de meningen over verdeeld, onder andere vanwege privacy van cliënten. Pogingen van buurtsportcoaches om tot nauwere samenwerking te komen, worden in elk geval erg gewaardeerd.
• De deelnemers waren erg gecharmeerd van de manier waarop Tanja en Halima erin slagen om mensen te activeren en hun netwerk uit te breiden. Bijvoorbeeld door nieuwe deelnemers bij beweeggroepen te koppelen aan een maatje of een meer ervaren deelnemer uit de groep (een vrijwilliger). Deze werkwijze spreekt de wijkteams aan, omdat het erg uitgaat van de eigen kracht van mensen en het aanspreken van het sociale netwerk. 

Wil je als buurtsportcoach (intensiever) gaan samenwerken met het wijkteam? Lees dan de 10 tips op Allesoversport.nl of neem contact op met marloes.aalbers@kcsport.nl