Eén op de drie ouderen heeft interesse in sporten en bewegen in georganiseerd verband

Een derde van de zelfstandig wonende ouderen heeft interesse in sport- en beweegactiviteiten die speciaal voor ouderen worden georganiseerd. Ongeveer één op de zeven ouderen neemt deel of heeft dat wel eens gedaan.

De actuele deelname is 2 procent. Zelfstandig wonende ouderen kiezen voor georganiseerde activiteiten vanwege de gezondheid, de begeleiding en het aangepaste programma. Ook de sociale functie en de lage prijs zijn belangrijk. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Sportonderzoek onder Nederlanders (55 t/m 79 jaar), die in het voorjaar van 2020 door het Mulier Instituut is uitgevoerd.

De helft van de ouderen kiest niet voor een gezamenlijke activiteit gericht op ouderen of verwacht dit niet te doen. Velen spreekt dit niet aan (44%). Anderen sporten/bewegen het liefst alleen (29%). Daarnaast zijn veel ouderen al sportief actief. Een vijfde heeft überhaupt geen behoefte aan sport en bewegen.

De actuele deelname aan georganiseerde activiteiten gericht op ouderen is beperkt, maar er is wel een zeker potentieel. Deze groep is wellicht beter te bereiken door de activiteiten meer bekendheid te geven. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft onbekend is met georganiseerde activiteiten gericht op ouderen. Het verdient aanbeveling uit te zoeken hoe sport- en beweegactiviteiten aansprekender gemaakt kunnen worden voor ouderen en hoe ouderen zonder interesse in georganiseerde activiteiten zijn te stimuleren om te sporten en bewegen.

Klik hier voor het factsheet over georganiseerde sport en beweegactiviteiten gericht op ouderen.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 september 2020