Eerste behoeftepeiling LAB is uitgezet

Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. De eerste behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is uitgezet op 28 oktober jl.; meer dan 600 professionals hebben de enquĂȘte ingevuld.

Zoals bekend is de impuls rondom de buurtsportcoaches omgezet in een regeling, de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties). Daar zijn we blij mee, want de buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving. Voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren en die ambities nemen toe in omvang en diversiteit. Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich daardoor in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. Het LAB heft als doel om, op basis van behoeften, bij- en nascholingsaanbod voor professionals aan te bieden zodat zij hun rol en taak zo optimaal mogelijk kunnen uitoefenen en zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen.

De eerste behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is uitgezet op 28 oktober jl.; meer dan 600 professionals hebben de enquête ingevuld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een tweede digitale vragenlijst, want niet alleen de vraag en behoeften van de doelgroep zijn interessant, ook de mening van gemeenten en werkgevers is relevant: welke ontwikkelingen binnen gemeenten geven aanleiding om op bepaalde thema’s te verdiepen en hoe zien werkgevers de persoonlijke ontwikkeling van hun professionals en het vak? Naar verwachting wordt deze peiling uiterlijk in de eerste week van december uitgezet. Het kost ongeveer een kwartier om als gemeente en/of werkgever de vragenlijst in te vullen, maar het is o zo belangrijk dat dit gebeurt, want alleen met deze informatie zijn we in staat om de juiste prioriteiten te stellen.

De uitkomsten van de digitale peilingen verwachten we in het eerste kwartaal van 2020. Daarna gaan we tot aan de zomer regionaal in de driehoek van buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers in gesprek. Deze dialogen geven meer inzicht in relevantie en daarmee richting aan het ontwikkelen en ontsluiten van bij- en nascholingsaanbod.

Meer informatie over het programma LAB treft u hier aan.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 26 november 2019