Erkend sport- en beweegaanbod: interventies

In 2018 was de laatste ronde van de Sportimpuls. Dat betekent dat de menukaarten (zowel regulier als Kinderen sportief op gewicht) met de overzichten van de erkende sport- en beweeginterventies vanaf nu opgeheven worden.

Alle erkende en aangevraagde sport- en beweeginterventies kun je terugvinden via www.sportenbeweeginterventies.nl.

De interventies ‘Versterk je enkel, voorkom blessures’, ‘Versterk je enkel APP/uitvouwkaart’, ‘Nijntje Beweegdiploma’ en ‘Sportmaat voor werkdaad’ zijn recent erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De beide Versterk je enkel interventies zijn erkend op het niveau ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ en Nijntje Beweegdiploma en Sportmaat voor Werkdaad op het niveau ‘Goed onderbouwd’. Ga naar het bericht ´Weer vier erkende sport- en beweeginterventies´.

Mulier Instituut onderzocht dit jaar de inzet van erkende sport- en beweeginterventies. Hieruit bleek dat de meerderheid van de respondenten uit het werkveld van Sport en Bewegen (redelijk) bekend is met erkende interventies. Meer dan 90% van de gemeenteambtenaren sport en buurtsportcoaches zetten interventies in om de sport- en beweegdeelname onder inwoners te stimuleren. Bij de helft van deze interventies gaat het om erkende interventies. Slechts een derde van de sportverenigingen zet sport- en beweeginterventies in, waarvan 23% erkend.
De inzet van een (erkende) sport- en beweeginterventie blijkt sterk vraaggestuurd. Het is belangrijk dat deze aansluit bij de gekozen doelgroep, het beleid, aan te passen is aan de lokale situatie en betaalbaar is. Te weinig kennis over (de uitvoering van) interventies en het al hebben van voldoende aanbod zijn redenen waarom geen gebruik van erkende interventies wordt gemaakt. De manier waarop erkende sport- en beweeginterventies worden uitgevoerd verschilt, maar de ervaringen van betrokkenen zijn overwegend positief.
Hier vind je de volledige rapportage over de inzet van erkende sport- en beweeginterventies. Mulier Instituut gaat samen met Kenniscentrum Sport kijken hoe de resultaten en aanbevelingen omgezet kunnen worden in concrete acties in 2019.

Afzender: Kenniscentrum Sport
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 november 2018