Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht.

De belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek zijn:

  • Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach.
  • Bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een impuls voor hun lokale sport- en beweegbeleid. 
  • Buurtsportcoaches handelen doelbewust en onderbouwen hun werkwijze met ervaringen uit de praktijk. De effectiviteit van het werk van buurtsportcoaches kan worden vergroot door een betere onderbouwing daarvan en regelmatige terugkoppeling op de mate waarin gestelde doelen worden bereikt.
  • Dé buurtsportcoach bestaat niet. Er zijn verschillende typen buurtsportcoaches, te onderscheiden naar doelgroep, setting en takenpakket.
  • Het is belangrijk om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren en buurtsportcoaches en lokale partijen te betrekken bij het vormgeven van dit beleid.
  • De inzet van buurtsportcoaches is maatwerk. Tussen gemeenten zijn verschillen in organisatiestructuur en te bereiken doelen groter dan de overeenkomsten.

Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS een grootschalig evaluatieonderzoek uit naar de implementatie en opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. 

Klik hier om het factsheet in te zien.

Klik hier om het volledige rapport en hier om het bijlagenrapport naar de evaluatie van de buurtsportcoaches te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 3 juli 2018