Factsheet Effecten van bewegen voor senioren

Volgens een schatting van het RIVM telt ons land in 2040 meer dan een miljoen kwetsbare ouderen. Zij zijn op één of meerdere gebieden kwetsbaar – fysiek, sociaal, psychisch, cognitief. Deze factsheet gaat in op deze vier vormen van kwetsbaarheid en welke positieve effecten bewegen hierop heeft.

Lees verder:
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?effecten-van-bewegen-voor-senioren&kb_id=27820&kb_q=effecten%20van%20bewegen

Afzender: Kenniscentrum Sport & Bewegen
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 maart 2024