Het Sportakkoord en de rol van de buurtsportcoach

Jij als buurtsportcoach weet als geen ander hoe je de mensen in de gemeente en wijk meer kunt laten sporten en bewegen. Jij bent namelijk de verbinder tussen dit sporten en bewegen enerzijds, en ander sectoren anderzijds. Met als gevolg dat er een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, in hun eigen buurt beschikbaar is. Niet alleen een netwerker dus, maar ook iemand die stimuleert, begeleidt en adviseert als het gaat om sport en bewegen als middel of doel in te zetten.

Kortom: buurtsportcoaches zijn een belangrijke spil in de gemeente. In het kader van het landelijke Sportakkoord is afgesproken dat buurtsportcoaches meer ingezet mogen worden voor de ondersteuning van sportclubs.

Vanuit het landelijke Sportakkoord volgen de lokale Sportakkoorden. Cruciaal in deze opstart- en uitvoeringsfase zijn de lokale samenwerkingsverbanden. En daar ben jij als buurtsportcoach als het goed is, in jouw werkgebied van op de hoogte.

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De sport zo leuk en toegankelijk mogelijk maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale gelijkwaardige allianties van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord.

Investeren in de ontwikkeling van de clubs in jouw gemeente

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je de sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Clubs
willen blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er geïnvesteerd
in clubs om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin
samen op met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) die zicht hebben op de behoefte van de club. Op basis daarvan wordt met de Adviseur lokale sport
bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid
worden door professionals uit de sport.

Je rol als buurtsportcoach in het lokale Sportakkoord

De samenwerking tussen verschillende partijen is het fundament voor het lokale Sportakkoord. En jij als buurtsportcoach hebt informatie over deze lokale samenwerkingsverbanden.

Bijna onmisbaar willen we dus eigenlijk zeggen. Want met elkaar werken we aan de toekomst van sport in de gemeente door iedereen meer te laten bewegen met meer plezier.

Werk je met de sportclubs in jou gemeente samen? Dan kun je de clubs helpen door mee te denken wat zij nodig hebben om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De club gaat vervolgens samen met de Adviseur lokale sport bepalen welke service daar het beste bij past.

Wat levert meedoen aan het Sportakkoord op voor clubs

1. Sportclubs bepalen mee wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt
2. De club wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente
3. Clubs krijgen de mogelijkheid om te investeren in de club.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 26 november 2019