Inclusief Sporten en Bewegen: een update

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Daarnaast is het beweegprogramma 'Ik neem je mee' van start gegaan. Een update van beide programma's lees je in dit artikel.

Maak jullie sport- en beweegaanbieders enthousiast voor het stimuleringsbudget!

Met het stimuleringsbudget kunnen sport- en beweegaanbieders aan de slag om bijvoorbeeld nieuwe sporters te binden, een ontwikkelingstraject te starten of om een samenwerking met een regionale organisatie aan te gaan. Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport door hun etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het stimuleringsbudget (maximaal € 850,-) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die voor inclusieve doelgroepen op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen. Sport- en beweegaanbieders kunnen het budget bijvoorbeeld aanvragen om een samenwerking met een revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentrum op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan de promotie van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen. Nieuwsgierig naar een voorbeeld van een sportclub die al gebruik heeft gemaakt van het stimuleringsbudget? Klik hier voor het verhaal van Hoyer's Gym in Heerlen.

Achtergrondinformatie stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Er is € 300.000,- aan extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget t/m 31 december 2022 voor het versterken, verbeteren of vernieuwen van sport- en beweegaanbod voor alle inclusieve doelgroepen.

Meer informatie en een link naar het aanvraagformulier vind je hier. Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Beweegprogramma 'Ik neem je mee'

Het beweegprogramma 'Ik neem je mee' is van start gegaan. Hiermee wil NOC*NSF sportieve ambassadeurs enthousiasmeren om iemand, voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is, mee te nemen naar de sportvereniging. Dit is extra belangrijk in tijden van corona – waarin beweging en sociale contacten veel toevoegen aan onze gezondheid.

Duwtje in de rug

Vaak willen mensen wel sporten, maar blijkt dat in de praktijk lastig. Sommige mensen ondervinden drempels om te beginnen met sporten door bijvoorbeeld leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Via 'Ik neem je mee' probeert NOC*NSF die drempels weg te nemen door sportieve ambassadeurs aan beginnende sporters te koppelen. De sportieve ambassadeur is een sporter die weet hoe het is om plezier aan sport te beleven en iemand anders graag helpt om dat ook te ervaren. Meer informatie over het programma lees je hier.

Samen gaan we er een succes van maken

NOC*NSF heeft mooie plannen en nóg mooiere doelen. Kunnen we samen met jullie 'Ik neem je mee' onder een breed netwerk verspreiden? Graag! NOC*NSF houdt je graag nauw aangesloten bij het programma en het verloop hiervan aan de hand van deze Teams-pagina. Heb je interesse om toegang te krijgen tot deze pagina voor updates omtrent 'Ik neem je mee'? Of heb je nog vragen, opmerkingen of ideeën om 'Ik neem je mee' te laten slagen? Neem dan contact op met joep.vanlankveld@nocnsf.nl.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 19 december 2020