Inzicht in de lidmaatschapscijfers op wijk-, postcode- en gemeenteniveau

Het coronajaar 2020 heeft, zoals verwacht, grote gevolgen gehad voor het aantal leden. Alle leeftijdsgroepen, maar zeker de jeugd, hebben flink minder gesport in 2020. Elk jaar verzamelt en analyseert NOC*NSF de lidmaatschapscijfers van de 77 aangesloten sportbonden. Deze data kan de basis vormen voor nieuw beleid en een cijfermatige onderbouwing voor het gevoel dat je als buurtsportcoach hebt over de lidmaatschappen in jouw wijk.

Veel bonden zagen dalingen in de lidmaatschapscijfers door opzeggingen en minder instroom van nieuwe leden. In het rapport Zo sport Nederland zie je wat de landelijke impact is, die per wijk of gemeente kan verschillen. Het ‘opengaan’ van Nederland zorgt er voor dat in bijna elke gemeente het sportbeleid opnieuw onder de loep moet worden genomen. Nieuwe beslissingen moeten worden genomen door het veranderde sportgedrag en om de inwoners weer aan het sporten krijgen.

Wil je als buurtsportcoach de actuele inzichten in lidmaatschapscijfers in een specifieke wijk, op gemeente- of postcodeniveau? Of ben je benieuwd naar de lidmaatschapscijfers per leeftijdsgroep? Wij geven je graag inzicht en gaan graag met elkaar in gesprek om deze inzichten te bespreken! Neem hiervoor contact op via kiss@nocnsf.nl.

 

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 juni 2021