Kennissynthese: Cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd

Deze kennissynthese is een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek over cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd. LKCA ontwikkelde de kennissynthese op verzoek van het ministerie van OCW, IPO en VNG en in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE; Wim Burggraaff) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

Lees het volledige artikel: Kennissynthese: Cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd - LKCA

Afzender: LKCA
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 28 juni 2024