LAB: Update LAB - focus LAB II Update profielen BRC

In 2019 zijn we gestart met het programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches. We hebben, ondanks Corona, veel voorgenomen doelen gerealiseerd en zelfs nog meer dan dat. Maar hebben ook geconstateerd dat de resultaten nog niet robuust genoeg zijn en daarmee niet geborgd. Het belangrijkste doel van LAB II is dan ook het door ontwikkelen en verduurzamen van de geboekte resultaten. Zo zijn er regionale samenwerkingsverbanden met regionale platforms, maar deze moeten nu echt gaan draaien; samenwerken is lastig van achter een beeldscherm, dus heeft het informeren van en ophalen bij de achterban en daarmee het opbouwen van fijnmazige infrastructuur in de regio prioriteit. Nu de regionale academies ook hun data uitwisselen met sportindebuurt.nl gaat er meer aanbod gepresenteerd worden, etc. etc.

LAB II

De aankomende beleidsperiode willen we daarnaast benutten om LAB juist ook in te zetten voor andere opgaves en doelen; dat komt verankering van het programma ten goede en verhoogt de effectiviteit en efficiëntie vanuit integraal oogpunt. Zo maken we een actieve koppeling met de HCA (Human Capital Agenda) Sport, we hebben immers hetzelfde doel en wat we met LAB voor een smallere doelgroep al ontwikkeld hebben is ook bruikbaar voor de sector breed. Daarnaast liggen er tal van kansen en mogelijkheden om de verbinding te maken met de bredere opgaves van de programmaonderdelen van de brede SPUK. Daarvoor brengen we uiteraard eerst weer de behoeften in kaart en gaan we werken aan gerichte kennis- en scholingspakketjes voor de diverse profielen.

Wat nu op korte termijn prioriteit heeft is het formeel laten beschrijven en waarderen van de BRC-profielen. Hiervoor gaan we op dezelfde manier te werk zoals in 2020/2021 rondom het carrièrepad voor de buurtsportcoach: met de hulp van Sjef L’Ortye (EVZ) en Frank van Gene (WOS) gaat een werkgroep met de inhoud aan de slag en wordt een klankbordgroep ingericht om het proces te toetsen. De aanpak is gepresenteerd via 2 onlinestartbijeenkomsten op 14 en 19 september jl. We hopen eind van dit jaar, uiterlijk kwartaal 1 van 2024, de beschrijvingen te kunnen introduceren.

Voor vragen over het programma algemeen of over de functiebeschrijvingen kun je terecht bij Brigitte Musters via b.musters@sportengemeenten.nl of 06 - 53 12 93 50.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 11 oktober 2023