LAB-update: Uitkomsten behoeftepeiling, Landelijke Stakeholderdag en meer ...

In dit bericht een korte update van het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) met daarin de volgende onderwerpen: Uitkomsten behoeftepeiling & vervolg, Landelijke stakeholderdag 12 juni in Utrecht, Regionale academies in ontwikkeling, Beweegreis & overig nieuws aanbod. Binnenkort komt er een uitgebreide statusupdate.

Uitkomsten behoeftepeiling & vervolg

In december en januari kon ‘de driehoek’ via een vragenlijst aangeven welke ondersteuning zij verwacht specifiek in het kader van GALA, IZA (de brede SPUK). Met driehoek bedoelen we de buurtsportcoaches/professionals, hun werkgevers en de beleidsmedewerkers. De uitkomsten van deze peiling zijn op 26 februari door Mulier Instituut gedeeld met de regionale academies. Deze resultaten worden nu vertaald naar factsheets. Deze gebruiken we tijdens de regionale contactdagen als basis om het gesprek in de driehoek te voeren; hebben professionals, werkgevers en beleidsmedewerkers hetzelfde beeld bij de doelen en daarmee welke ondersteuning prioriteit heeft. De uitkomsten van deze regionale contactdagen gebruiken we om de kalender voor aanbodontwikkeling of -ontsluiting te maken zodat we uiteindelijk de professionals kunnen voorzien van de gevraagde kennis, kunde, scholing etc.

12 juni landelijke stakeholderdag in Utrecht

Eind 2026 houdt het programma LAB op te bestaan. Dat betekent dat we op 12 juni 2024 nog 2,5 jaar de tijd hebben om alle programma doelen te realiseren c.q. te verankeren. Daarin spelen meerdere partijen een belangrijke rol, zoals het onderwijs, de kennispartijen, de BRC-partners. Met o.a. de BRC-profielen die tegen die tijd gelanceerd zijn en de uitkomsten van de behoeftepeiling als basis gaan we met de stakeholders in gesprek over deze doelen, de stand van zaken en wat ieders bijdrage is of kan zijn. Meer info en inschrijven kan hier.

Regionale academies in ontwikkeling

Regionale academies of platformen? Vooral regionale samenwerkingsverbanden om het relevante bij- en nascholingsaanbod voor de BRC-professionals gebundeld te presenteren. Deze 5 ‘organisatiecentra’ zullen zich de komende periode actief melden bij o.a. werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en overige partners over nut & noodzaak en de mogelijkheden om samen te werken. Partijen kiezen zelf de rol die bij ze past; van reactief volgend tot actief participerend, van afnemer tot aanbieder. Nog geen uitnodiging tot gesprek of bijeenkomst gehad, neem dan vooral zelf contact op; via het landkaartje kom je bij de gegevens! Inhoudelijk zul je steeds meer relevant aanbod gepresenteerd krijgen; vanuit LAB, vanuit BRC-partners, vanuit WIJ Buurtsportcoaches, vanuit onderwijs, vanuit…. En natuurlijk zullen we via de regionale contact dagen en op 12 juni de regionale academies presenteren.

Beweegreis & overig nieuws aanbod

Hier tref je op verzoek van of in samenwerking met LAB ontwikkeld aanbod of aanbod dat eraan zit te komen. Actueel zijn het aanbod voor het begeleiden van senioren, in het bijzonder de interventie Valpreventie, maar daarnaast in het kader van de buurtsportcoach+, De Beweegreis; een speciaal scholingstraject dat zich richt op het in beweging krijgen van die 35% Nederlanders die helemaal niet bewegen; lees hier meer over de opzet. We streven ernaar dat deze opleiding vanaf 2025 via alle regionale academies beschikbaar is; in 2024 start deze centraal in het land. Verder werkt de werkgroep aanbod aan modulaire leerlijnen op het snijvlak van profiel en thema inclusief een set kwaliteitscriteria voor de diverse rollen die een professional kan vervullen …

 

Wil je meer weten over het programma, meedoen of op een andere manier een bijdrage leveren? Neem dan contact op met programmamanager LAB Brigitte Musters op b.musters@sportengemeenten.nl of 06-53129350.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 maart 2024